Kolekcininkai Google_review_logo mus vertina 4.5 / 5 four_star_ranking

Prisijungti

Registruotas vartotojas:

8 5 274 20 27
Jūsų prekių krepšelis tuščias.

INTERNETINĖS SVETAINĖS TAISYKLĖS (toliau – Taisyklės)

Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2024 m. vasario 28 d. 

 

 1. Šios Taisyklės yra parengtos pagal galiojančius Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir apima UAB „Monetų namai“ (toliau - Įmonė) valdomų interneto svetainių internetinės prekybos taisykles, svetainių naudojimo taisykles, Įmonės asmens duomenų tvarkymo politiką, slapukų naudojimo taisykles ir kitas susijusias nuostatas.
 2. Taisyklių turinys:
  1. Bendrosios nuostatos
  2. Internetinės prekybos taisyklės
  3. Svetainės naudojimosi sąlygos
  4. Skundų teikimas ir nagrinėjimas
  5. Baigiamosios nuostatos

               

I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Kolekcininkas – asmuo, užsisakantis/-ęs UAB „Monetų namai“ gaminius.

Gaminys – UAB „Monetų namai“ siūloma prekė:  monetos, medaliai ir kiti numizmatikos gaminiai.

Proginė moneta/medalis – moneta arba medalis, kurie parduodami po vieną arba jau sudarytame rinkinyje.

Atvira kolekcija – kolekcija, kurios monetų ar medalių skaičius nėra nenustatytas.

Uždara kolekcija – kolekcija, kurią sudaro ribotas monetų/medalių skaičius.

 1. monetunamai.lt, www.istorija100.lt, www.2eurai100metu.lt, www.mergelemarija.lt, istorinesakimirkos.lt, www.dievomotina.lt, www.keliasilaisve.lt, www.istorijosivykiai.lt, www.istorinesfotografijos.lt – tai interneto svetainės/elektroninės parduotuvės (toliau – Svetainė/s), kurias valdo UAB Monetų namai“, įsikūrusi adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. +370 5 2742027, juridinio asmens kodas 302247924, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre ir kuriose Įmonė vykdo mažmeninę prekybą savo Gaminiais. Be aukščiau išvardintų Svetainių, UAB „Monetų namai“ gali sukurti ir/ar administruoti ir daugiau internetinių svetainių. Toms, svetainėms, kurias valdo UAB „Monetų namai“, bus taip pat taikomos šios Taisyklės, nebent aiškiai būtų nurodyta kitaip pačioje svetainėje.
 2. Pagrindinės šios Svetainės paskirtys ir tikslai yra:
 • Vykdyti komercinę veiklą, siekiant pateikti faktinę informaciją Kolekcininkams ar potencialiems klientams apie Įmonės Gaminius;
 • Informuoti Kolekcininkus ir potencialius klientus apie esamus ir/ar būsimus Gaminių pardavimo pasiūlymus bei naujienas;
 • Atlikti veiksmus ir vykdyti veiklą, kuria siekiama gerinti Kolekcininkų žinias apie Įmonės Gaminius, įskaitant žaidimų, loterijų, konkursų, apklausų, lojalumo programų ir kitokių panašaus pobūdžio veiklų organizavimą.
 1. Ši interneto Svetainė yra skirta asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų arba tiems, kurie yra jaunesni nei 18 metų. Jeigu Jūs neatitinkate šio punkto nuostatų, Jūs negalite pateikti užsakymo mūsų interneto Svetainėje.
 2. Bet kurios Svetainės lankytojai gali gauti nemokamą prieigą prie šių Taisyklių bet kuriuo metu per konkrečios Svetainės pagrindiniame puslapyje esančią nuorodą Taisyklės.
 3. Taisyklių nuostatos  yra besąlygiškai taikomos visiems šios Svetainės lankytojams.

II. Internetinės prekybos taisyklės

Užsakymų pateikimas

 1. Norėdami pirmą kartą užsisakyti Gaminį iš mūsų interneto Svetainių, Jūs privalėsite prieš tai sukurti savo paskyrą užpildydami elektroninę registracijos formą savo asmens duomenimis. Ši paskyra padės greičiau vykdyti Jūsų vėlesnius užsakymus, kadangi nereikės iš naujo pildyti užsakymo įvykdymui reikalingų duomenų.
 2. Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, ypač kontaktiniams (adresui, el. pašto adresui, telefonui), Jūs įsipareigojate nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pasikeitimo informuoti Jums priimtinu būdu (paštu, telefonu, el. paštu, faksu) UAB „Monetų namai“ apie tokį pasikeitimą.
 3. Norėdami užbaigti paskyros sukūrimo procedūrą, turėsite sutikti su šiomis Taisyklėmis. Nesutikus su šių Taisyklių nuostatomis, lankytojas negalės pateikti užsakymo internetu.
 4. Mūsų Svetainėse galima užsisakyti pavienį Gaminį arba kolekciją (Uždarą arba Atvirą kolekciją). Informacija, ar konkretus Gaminys yra kolekcijos elementas, ar pavienis Gaminys, pateikiama išsamiame kiekvieno Gaminio apraše interneto Svetainėje.
 5. Informacija apie konkretų Gaminį, jam teikiamą papildomą garantiją (jei tokia yra), bei jo kaina (be pristatymo išlaidų) pateikiama jo aprašyme interneto Svetainėje. Gaminio garantija pagal įstatymą yra 2 metai nuo pristatymo dienos.
 6. Galutinė pirkimo kaina, įskaitant mokesčius bei pristatymo išlaidas, nurodoma baigus pildyti pirkinių krepšelį ir pasirinkus pristatymo būdą.
 7. UAB „Monetų namai“ patvirtina pateiktus užsakymus atsiųsdama Jums elektroninį laišką ir vykdo juos atsižvelgdama į gautų užsakymų skaičių ir turimų Gaminių kiekį.
 8. Laikoma, kad sutartis dėl Gaminio įsigijimo yra sudaryta nuo tada, kai Jūs į savo elektroninį paštą gaunate patvirtinimą apie užsakymo gavimą. Kartu su patvirtinimu apie užsakymo gavimą arba Gaminiu, Jums bus siunčiama trumpoji šių Taisyklių versija (apimanti esminę informaciją), kaip nuotoliniu būdu sudarytos sutarties kopija, ir tai bus laikoma sutarties pateikimu patvarioje laikmenoje.
 9. UAB „Monetų namai“ savarankiškai sprendžia dėl eilės, kuria bus vykdomi užsakymai.
 10. Prie kiekvieno užsakymo siuntos pridedama sąskaita. Patikrinus Gaminio kokybę, užsakytas Gaminys supakuojamas ir išsiunčiamas adresu Kolekcininko nurodytu registracijos formoje.
 11. Kolekcija užsakoma pateikiant pirmojo tos kolekcijos Gaminio užsakymą. Šis užsakymas suteikia Kolekcininkui teisę gauti kitus tos kolekcijos Gaminius kas mėnesį be įsipareigojimo įsigyti visus likusius tos kolekcijos Gaminius. Kiekvienas kitas kolekcijos Gaminys siunčiamas Kolekcininkui kartą per mėnesį. Jį galima grąžinti per 15 dienų nuo siuntos gavimo dienos. Bet kuriuo metu galima atsisakyti toliau rinkti kolekciją, pranešus apie tai UAB „Monetų namai“ info linijos numeriu 8 5 274 20 27, laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.

Gaminio pristatymas ir apmokėjimas

 1. Užsakytą Gaminį pristato AB „Lietuvos paštas“ arba pasiuntinių tarnyba. Užsakymas bus įvykdytas su sąlyga, kad jo tiražas nėra išparduotas ir užsakytų Gaminių turi UAB „Monetų namai“ tiekėjai.
 2. Siuntos pristatymo laikas yra 4-6 darbo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir šventiniais periodais Gaminių pristatymas gali užtrukti ilgiau. Numizmatinių aksesuarų pristatymo laikas yra 3-4 savaitės.
 3. Užsisakius kolekciją, pirmas kolekcijos Gaminys pristatomas į pašto skyrių, kuriame Kolekcininkas pats atsiima Gaminį, prieš tai už jį sumokėjęs. Tolesni užsisakytos kolekcijos Gaminiai pristatomi į Kolekcininko pašto dėžutę nurodytu adresu. Už tolesnius kolekcijos Gaminius Kolekcininkas sumoka pagal kartu su Gaminiu atsiųstą sąskaitą faktūrą. Kolekcininkas turi teisę atsisakyti mokėti už atsiųstą Gaminį ar atsisakyti toliau rinkti kolekciją, tačiau privalo atsiųstą Gaminį per 15 dienų grąžinti į artimiausią pašto skyrių. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais leidžiamas tik tuo atveju, jei mokėtina suma yra mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų). Viršijus šią sumą, atsiskaityti galima tik internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu arba bankiniu pavedimu. Jei už kolekciją atsiskaitymas yra išdėstomas dalimis, atsiskaitymas grynaisiais pinigais leidžiamas tik tuo atveju, jei mokėtina kaina už visą kolekciją yra mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų).
 4. Proginiai Gaminiai, t. y., proginės monetos ir medaliai, Kolekcininko pageidavimu, pristatomi į pašto skyrių arba per pasiuntinių tarnybą.
 5. Jeigu Gaminio tiražas pasibaigęs ir Kolekcininko užsakymo įvykdyti neįmanoma, UAB „Monetų namai“ turi teisę be jokių pasekmių atsisakyti vykdyti sutartį per 30 dienų nuo jos sudarymo dienos, apie tai pranešusi Kolekcininkui. UAB „Monetų namai“ gali pasiūlyti Kolekcininkui kitą jį sudominti galintį Gaminį.
 6. Užsakyti Gaminiai siunčiami Kolekcininkui laišku su deklaruota verte arba kaip pasiuntinio atgabenama siunta.
 7. Už Gaminį sumokama jį atsiimant arba pagal sąskaitą, gautą kartu su siunta, per 10 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Kolekcininkas padengia Gaminių pristatymo išlaidas, nurodytas išsamiame Gaminio apraše ir/ar užsakymo formoje. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais leidžiamas tik tuo atveju, jei mokėtina suma yra mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų). Viršijus šią sumą, atsiskaityti galima tik internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu arba bankiniu pavedimu. Jei už užsakytus Gaminius atsiskaitymas yra išdėstomas dalimis, atsiskaitymas grynaisiais pinigais leidžiamas tik tuo atveju, jei mokėtina suma yra mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų).
 8. Perkant Gaminius mūsų internetinėse Svetainėse galima sumokėti už prekes šiais būdais:
 • internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu – per mokėjimų sistemą ,,Paysera“.
 • atsiimant siuntą – galite sumokėti už užsakytus Gaminius ir susijusius produktus atsiimdami siuntą pašto skyriuje arba siuntą pristatant kurjeriui. Tokiu atveju, dažniausiai mokėjimai priimami tik grynais pinigais. Atsiimant siuntą pašto skyriuje, mokėjimas galimas tiek bankine kortele, tiek ir grynais pinigais. Pasirinkus mokėjimo būdą grynais pinigais, mokėtina suma turi būti mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų).
 • pagal gautą sąskaitą faktūrą – apmokėjimą privalote atlikti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo datos.
 • bankiniu pavedimu,
 • Perlo terminale arba artimiausiame pašto skyriuje.

Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip nurodyta šiose Taisyklėse, atsiskaitymas grynaisiais pinigais leidžiamas tik tuo atveju, jei mokėtina suma yra mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų). Viršijus šią sumą, atsiskaityti galima tik internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu arba bankiniu pavedimu. Jei už užsakytus Gaminius ir (arba) kolekciją atsiskaitymas yra išdėstomas dalimis, atsiskaitymas grynaisiais pinigais leidžiamas tik tuo atveju, jei mokėtina suma už užsakytus Gaminius yra mažesnė nei 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų). Kitais atvejais, atsiskaityti galima tik internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu arba bankiniu pavedimu.

 1. UAB „Monetų namai“ papildomų mokesčių, pasirinkus bet kurį apmokėjimo būdą, netaiko.
 2. Gaminio siuntos pristatymo kaina priklauso nuo įsigytų numizmatinių Gaminių krepšelio vertės:
 • jei krepšelio pirkinių suma yra lygi arba viršija 150 €, pristatymas yra nemokamas.
 • jei krepšelio pirkinių suma yra mažiau nei 149 €, taikomas pristatymo mokestis, kuris yra nurodomas formuojant užsakymą.
 1. Galimi 2 siuntos pristatymo būdai:
 • į artimiausią pašto skyrių, taikomas pristatymo mokestis 5,99 €.
 • kurjeriu, taikomas pristatymo mokestis 7,99 €.
 • į LP EXPRESS paštomatą, taikomas pristatymo mokestis 5,99 €.
 1. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę vienašališkai keisi Gaminių kainas, atsižvelgiant į tauriųjų metalų kainų pokyčius rinkoje.
 2. Jeigu pasikeičia Gaminių iš užsakytų kolekcijų kaina, UAB „Monetų namai“ siunčia Kolekcininkui laišką, pranešdama apie pasikeitusią kainą. Dėl UAB „Monetų namai“ pakeistos kainos Kolekcininkas gali sutarties atsisakyti.

 

Teisė atsisakyti sutarties. Gaminio grąžinimas

 1. Nenurodydamas priežasties Kolekcininkas gali atsisakyti sutarties per 15 dienų nuo Gaminio siuntos dienos, nepriklausomai, ar tas Gaminys yra pavienis ar iš kolekcijos.
 2. Norint atsisakyti sutarties arba nusprendus toliau neberinkti kolekcijos reikia pateikti pranešimą apie sutarties atsisakymą laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, telefonu 8 5 274 20 27 arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.
 3. Gaminio grąžinimo formą galite parsiųsti ČIA.
 4. Atsisakius Gaminio ir apie tai pranešus vienu iš aukščiau nurodytų būdų, Gaminys turi būti grąžinamas UAB „Monetų namai“.
 5. Už Gaminio ir kitų susijusių produktų grąžinimą UAB „Monetų namai“ moka pats Kolekcininkas.
 6. Jei Kolekcininkas atsisako sutarties, UAB „Monetų namai“ sugrąžina jam pinigus į nurodytą sąskaitą tik grąžinus Gaminį. Grąžinimas vykdomas tik pavedimu (t.y., grąžinimas grynaisiais pinigais nėra galimas).

Nekokybiško Gaminio grąžinimo procedūra

 1. UAB „Monetų namai“ yra atsakinga, kai užsakytas Gaminys pristatymo Kolekcininkui momentu neatitinka sutarties sąlygų (turi defektų). Jeigu Gaminio neatitiktis konstatuojama prieš sueinant 6 mėnesiams nuo Gaminio pristatymo Kolekcininkui dienos, laikoma, kad neatitiktis buvo pateikiant Gaminį.
 2. Jeigu užsakytas Gaminys yra nekokybiškas, Jūs galite reikalauti nemokamai pakeisti jį nauju, reikalauti grąžinti pinigus arba sumažinti išlaidas. Monetos arba medalio apsauginės kapsulės pažeidimas nėra laikomas defektu, tačiau UAB „Monetų namai” įsipareigoja pažeistą kapsulę nemokamai pakeisti nauja.
 3. Nekokybišką Gaminį būtina atsiųsti UAB „Monetų namai“ adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, užpildžius produkto grąžinimo formą. Prieš išsiunčiant nekokybišką Gaminį, prašome paskambinti į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 5 274 20 27. UAB „Monetų namai“ padengia nekokybiško Gaminio grąžinimo ir kokybiško naujo Gaminio pristatymo Kolekcininkui išlaidas.

Atsisakymas mokėti už gaminį ir jo negrąžinimas

 1. Neapmokėjus gauto Gaminio per 10 dienų ir jo negrąžinus per 15 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos, Kolekcininkui paštu siunčiamas pirmasis priminimo laiškas. Negavus apmokėjimo už gautą Gaminį, vėliau Kolekcininkui siunčiami dar du priminimo laiškai. Paskutinis, trečiasis, priminimo laiškas siunčiamas registruotu laišku Jūsų nurodytu pašto adresu ir/arba Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu, todėl labai svarbu, kad apie šių savo kontaktinių duomenų pasikeitimą visuomet nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 dienų, po pasikeitimo dienos, informuotumėte UAB „Monetų namai“, kaip nurodyta 10 punkte aukščiau. Negavus apmokėjimo už atsiųstą Gaminį bei Kolekcininkui jo negrąžinus, taikomos netesybos ir informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, apie susidariusią skolą perduodama specializuotai skolų išieškojimo bendrovei (konkrečios skolų administravimo/išieškojimo bendrovės nurodytos Priede Nr. 1 kartu su kitais duomenų tvarkytojais).

III. Svetainės naudojimosi sąlygos

 1. Naudotis mūsų Svetainėmis galima tik tuo atveju, jei Jūsų kompiuterinė sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
 • yra galima prieiga prie Interneto;
 • yra naudojama bent viena iš nurodytų naršyklių: „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“;
 • Svetainės skiriamoji geba: 1 024 x 768, 1 280 x 1 024 ir didesnė.
 1. UAB „Monetų namai“ neatsako už Jūsų naudojamus techninės įrangos defektus ir/ar techninius apribojimus, dėl kurių negalite pilnai ar dalinai naudotis Svetainėmis.
 2. Jūsų pareigos:
 • naudotis Svetainėmis laikantis šių Taisyklių, taikytinų teisės aktų, bendrųjų naudojimosi internetu principų, taip pat socialinių normų ir nusistovėjusių moralės principų, atsižvelgiant į konkrečios Svetainės sukūrimo tikslus ir paskirtį;
 • naudotis Svetainėmis tokiu būdu, kuris nepažeistų trečiųjų šalių ir UAB „Monetų namai“ teisių bei teisėtų interesų;
 • naudotis Svetainėmis tik tokiu būdu, kuris netrukdo jų veikimui, o ypač naudoti nurodytą tinkamą programinę įrangą ir įrenginius;
 • nekelti į Svetaines jokio neteisėto ir/ar nusistovėjusius moralės principus pažeidžiančio turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, turinį, susijusį su arba nurodantį į nepilnamečius, t.y. asmenis iki 18 metų amžiaus; narkotines medžiagas, svaigalus, alkoholį ir pan.; pornografiją; produktų, paslaugų ar renginių reklamą; turinį, turintį neigiamą poveikį ekonominę veiklą vykdančių subjektų (bet kokių produktų gamintojų ir bet kokių paslaugų teikėjų) geram vardui ar kenkiantį jų produktų ar paslaugų reputacijai; turinį, kuris galėtų kokiu nors būdu pažeisti sąžiningos konkurencijos principus; turinį, susijusį su religija, politika, rase, tautybe; kurstantį smurtą, rasinę, religinę ar etninę neapykantą ir pan.; laikomą amoraliu ar socialiai netinkamu; vulgarų, šmeižiantį visuomenės veikėjus ir/ar privačius asmenis; turinį kuriame būtų nepagrįstų kaltinimų kitų asmenų atžvilgiu; kuris pažeidžia intelektinės nuosavybės teises; kuriame būtų politinių komentarų; kuriame yra kitų pasisakymų, pažeidžiančių įstatymus ar skatinančių įstatymų pažeidimą.
 1. Svetainėse pateikiami įstatymų saugomi prekių ženklai, kuriais ženklinamos prekės, Gaminiai ir paslaugos ir kurie yra skirtingų su UAB „Monetų namai“ susijusių įmonių nuosavybė arba jų naudojami pagal licencijas. Svetainėse taip pat gali būti prekių ženklų, kurie yra kitų asmenų ar įmonių nuosavybė bei kuriais ženklinamos prekės, Gaminiai ir/ar paslaugos. Visi minėti prekių ženklai yra įstatymais saugomi nuosavybės objektai ir Jūs negalite jų naudoti ir/ar pateikti jų bet kokiu būdu be išankstinio raštiško atitinkamo prekių ženklo savininko sutikimo.
 2. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti, sustabdyti arba nutraukti prieigą prie Svetainės, atskiros jos dalies ar funkcionalumo.
 3. UAB „Monetų namai“ vykdo nuolatinę techninę Svetainių priežiūrą, kad galėtų užtikrinti jų tinkamą veikimą, tačiau neužtikrina ir negarantuoja nuolatinio Svetainių, jų puslapių, turinio prieinamumo ir jų nepriekaištingo funkcionavimo.
 4. Svetainių lankytojas supranta ir patvirtina, kad UAB „Monetų namai“ neprisiima atsakomybės už:
 • bet kokią žalą, kylančią dėl Svetainių veikimo trikdžių arba jų neprieinamumo;
 • žalą, padarytą lankytojui pažeidus trečiųjų asmenų teises, susijusią su Svetainių naudojimu;
 • bet kokią kitą žalą lankytojui, atsiradusią nesilaikant šių Taisyklių.
 1. Ši išlyga apima žalą, kylančią dėl klaidų, informacijos spragų, pertrūkių, defektų, vėlavimų, kompiuterinių virusų, taip pat ši išlyga apima ir prarastas pajamas, duomenų praradimą, neteisėtą perduodamų pranešimų ir duomenų gavimą ir jų pakeitimą bei kitokią turtinę ir neturtinę žalą.
 2. Šia ir kitomis mūsų Svetainėmis lankytojai naudojasi išskirtinai savo rizika. UAB „Monetų namai“ kiek galėdama stengiasi užtikrinti šioje Svetainėje pateiktos informacijos tikslumą, tačiau ji negali visiškai užtikrinti šios Svetainės, ypač jos turinio ir savybių, išsamumo ir patikimumo.

 IV. Skundų teikimas ir nagrinėjimas

 

 1. Bet kokie skundai, susiję su užsakymu, gali būti pateikiami el. pašto adresu: info@monetunamai.lt. Savo pažeistas teises galite ginti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamiesi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar kitas valstybės institucijas
 2. Skunde būtina nurodyti: savo vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą, taip pat išsamų skundo aprašymą ir priežastį.
 3. Įmonė arba Įmonės įgaliotas atstovas išnagrinės jūsų skundą per 30 darbo dienų nuo jo ir visos reikalingos papildomos informacijos gavimo dienos ir praneš jums elektroniniu paštu apie nagrinėjimo rezultatą.
 4. Jei skunde pateiktus duomenis ar informaciją reikia papildyti ir/ar patikslinti, Įmonės prašymu, Jūs privalote ją papildyti ir/ar patikslinti. Skundo nagrinėjimo laikotarpis bus pratęstas tiek laiko, kiek Jums reikės laiko pateikti papildomą informaciją.

 V. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Vienos iš Taisyklių nuostatų ar sąlygų pripažinimas nebegaliojančia neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.
 2. UAB „Monetų namai“ turi teisę bet kada keisti šias Taisykles pranešdama apie pakeitimo faktą konkrečioje Svetainėje. Ankstesnė šių Taisyklių versija bus saugoma UAB „Monetų namai“ 5 metus po tos Taisyklių versijos pakeitimo.
 3. Jeigu po Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo lankytojas/Kolekcininkas ir toliau naudojasi konkrečia Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimu ir/arba papildymu ir įsipareigoja jų laikytis.
 4. Taisyklių pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo Svetainėje/se dienos, nebent Įmonė nurodytų kitą pakeitimų įsigaliojimo dieną. Lankytojams/Kolekcininkams rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Taisykles ir visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.
 5. Užsakymai, pateikti iki šių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, vykdomi pagal Taisyklių nuostatas, galiojusias užsakymo pateikimo dieną.
 6. Įmonė neprisiima atsakomybės už techninius nesklandumus, kuriuos sukelia nuo jo nepriklausančios priežastys ir kurie yra susiję su Svetainių ir/ar tam tikrų jų skyrių funkcionavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, šios Svetainių ir/ar tam tikrų jų skyrių neprieinamumą.
 7. Šios Taisyklės aiškinamos bei Taisyklėse neaptarti atvejai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 8. Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.
 9. Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų Svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus aukščiau nurodytu adresu arba telefonu.

 

_______________