INTERNETINĖS SVETAINĖS TAISYKLĖS (toliau – Taisyklės)

Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2020 lapkričio 23 d.

 

 1. Šios Taisyklės yra parengtos pagal galiojančius Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir apima UAB „Monetų namai“ (toliau - Įmonė) valdomų interneto svetainių internetinės prekybos taisykles, svetainių naudojimo taisykles, Įmonės asmens duomenų tvarkymo politiką, slapukų naudojimo taisykles ir kitas susijusias nuostatas.
 2. Taisyklių turinys:
  1. Bendrosios nuostatos
  2. Internetinės prekybos taisyklės
  3. Svetainės naudojimosi sąlygos
  4. Skundų teikimas ir nagrinėjimas
  5. Baigiamosios nuostatos
  6. Asmens duomenų tvarkymo politika (įskaitant slapukų politiką)

Priedas Nr. 1 Duomenų gavėjai ir tvarkytojai

               

I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Kolekcininkas – asmuo, užsisakantis/-ęs UAB „Monetų namai“ gaminius.

Gaminys – UAB „Monetų namai“ siūloma prekė:  monetos, medaliai ir kiti numizmatikos gaminiai.

Proginė moneta/medalis – moneta arba medalis, kurie parduodami po vieną arba jau sudarytame rinkinyje.

Atvira kolekcija – kolekcija, kurios monetų ar medalių skaičius nėra nenustatytas.

Uždara kolekcija – kolekcija, kurią sudaro ribotas monetų/medalių skaičius.

 1. monetunamai.lt, www.istorija100.lt, www.2eurai100metu.lt, www.mergelemarija.lt, istorinesakimirkos.lt, www.dievomotina.lt, www.keliasilaisve.lt, www.istorijosivykiai.lt, www.istorinesfotografijos.lt – tai interneto svetainės/elektroninės parduotuvės (toliau – Svetainė/s), kurias valdo UAB Monetų namai“, įsikūrusi adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. +370 5 2742027, juridinio asmens kodas 302247924, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre ir kuriose Įmonė vykdo mažmeninę prekybą savo Gaminiais. Be aukščiau išvardintų Svetainių, UAB „Monetų namai“ gali sukurti ir/ar administruoti ir daugiau internetinių svetainių. Toms, svetainėms, kurias valdo UAB „Monetų namai“, bus taip pat taikomos šios Taisyklės, nebent aiškiai būtų nurodyta kitaip pačioje svetainėje.
 2. Pagrindinės šios Svetainės paskirtys ir tikslai yra:
 • Vykdyti komercinę veiklą, siekiant pateikti faktinę informaciją Kolekcininkams ar potencialiems klientams apie Įmonės Gaminius;
 • Informuoti Kolekcininkus ir potencialius klientus apie esamus ir/ar būsimus Gaminių pardavimo pasiūlymus bei naujienas;
 • Atlikti veiksmus ir vykdyti veiklą, kuria siekiama gerinti Kolekcininkų žinias apie Įmonės Gaminius, įskaitant žaidimų, loterijų, konkursų, apklausų, lojalumo programų ir kitokių panašaus pobūdžio veiklų organizavimą.
 1. Ši interneto Svetainė yra skirta asmenims, kurie yra vyresni nei 18 metų arba tiems, kurie yra jaunesni nei 18 metų. Jeigu Jūs neatitinkate šio punkto nuostatų, Jūs negalite pateikti užsakymo mūsų interneto Svetainėje.
 2. Bet kurios Svetainės lankytojai gali gauti nemokamą prieigą prie šių Taisyklių bet kuriuo metu per konkrečios Svetainės pagrindiniame puslapyje esančią nuorodą Taisyklės.
 3. Taisyklių nuostatos  yra besąlygiškai taikomos visiems šios Svetainės lankytojams.

II. Internetinės prekybos taisyklės

Užsakymų pateikimas

 1. Norėdami pirmą kartą užsisakyti Gaminį iš mūsų interneto Svetainių, Jūs privalėsite prieš tai sukurti savo paskyrą užpildydami elektroninę registracijos formą savo asmens duomenimis. Ši paskyra padės greičiau vykdyti Jūsų vėlesnius užsakymus, kadangi nereikės iš naujo pildyti užsakymo įvykdymui reikalingų duomenų.
 2. Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, ypač kontaktiniams (adresui, el. pašto adresui, telefonui), Jūs įsipareigojate nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pasikeitimo informuoti Jums priimtinu būdu (paštu, telefonu, el. paštu, faksu) UAB „Monetų namai“ apie tokį pasikeitimą.
 3. Norėdami užbaigti paskyros sukūrimo procedūrą, turėsite sutikti su šiomis Taisyklėmis. Nesutikus su šių Taisyklių nuostatomis, lankytojas negalės pateikti užsakymo internetu.
 4. Mūsų Svetainėse galima užsisakyti pavienį Gaminį arba kolekciją (Uždarą arba Atvirą kolekciją). Informacija, ar konkretus Gaminys yra kolekcijos elementas, ar pavienis Gaminys, pateikiama išsamiame kiekvieno Gaminio apraše interneto Svetainėje.
 5. Informacija apie konkretų Gaminį, jam teikiamą papildomą garantiją (jei tokia yra), bei jo kaina (be pristatymo išlaidų) pateikiama jo aprašyme interneto Svetainėje. Gaminio garantija pagal įstatymą yra 2 metai nuo pristatymo dienos.
 6. Galutinė pirkimo kaina, įskaitant mokesčius bei pristatymo išlaidas, nurodoma baigus pildyti pirkinių krepšelį ir pasirinkus pristatymo būdą.
 7. UAB „Monetų namai“ patvirtina pateiktus užsakymus atsiųsdama Jums elektroninį laišką ir vykdo juos atsižvelgdama į gautų užsakymų skaičių ir turimų Gaminių kiekį.
 8. Laikoma, kad sutartis dėl Gaminio įsigijimo yra sudaryta nuo tada, kai Jūs į savo elektroninį paštą gaunate patvirtinimą apie užsakymo gavimą. Kartu su patvirtinimu apie užsakymo gavimą arba Gaminiu, Jums bus siunčiama trumpoji šių Taisyklių versija (apimanti esminę informaciją), kaip nuotoliniu būdu sudarytos sutarties kopija, ir tai bus laikoma sutarties pateikimu patvarioje laikmenoje.
 9. UAB „Monetų namai“ savarankiškai sprendžia dėl eilės, kuria bus vykdomi užsakymai.
 10. Prie kiekvieno užsakymo siuntos pridedama sąskaita. Patikrinus Gaminio kokybę, užsakytas Gaminys supakuojamas ir išsiunčiamas adresu Kolekcininko nurodytu registracijos formoje.
 11. Kolekcija užsakoma pateikiant pirmojo tos kolekcijos Gaminio užsakymą. Šis užsakymas suteikia Kolekcininkui teisę gauti kitus tos kolekcijos Gaminius kas mėnesį be įsipareigojimo įsigyti visus likusius tos kolekcijos Gaminius. Kiekvienas kitas kolekcijos Gaminys siunčiamas Kolekcininkui kartą per mėnesį. Jį galima grąžinti per 15 dienų nuo siuntos gavimo dienos. Bet kuriuo metu galima atsisakyti toliau rinkti kolekciją, pranešus apie tai UAB „Monetų namai“ info linijos numeriu 8 5 274 20 27, laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.

Gaminio pristatymas ir apmokėjimas

 1. Užsakytą Gaminį pristato AB „Lietuvos paštas“ arba pasiuntinių tarnyba. Užsakymas bus įvykdytas su sąlyga, kad jo tiražas nėra išparduotas ir užsakytų Gaminių turi UAB „Monetų namai“ tiekėjai.
 2. Siuntos pristatymo laikas yra 4-6 darbo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir šventiniais periodais Gaminių pristatymas gali užtrukti ilgiau.
 3. Užsisakius kolekciją, pirmas kolekcijos Gaminys pristatomas į pašto skyrių, kuriame Kolekcininkas pats atsiima Gaminį, prieš tai už jį sumokėjęs. Tolesni užsisakytos kolekcijos Gaminiai pristatomi į Kolekcininko pašto dėžutę nurodytu adresu. Už tolesnius kolekcijos Gaminius Kolekcininkas sumoka pagal kartu su Gaminiu atsiųstą sąskaitą faktūrą. Kolekcininkas turi teisę atsisakyti mokėti už atsiųstą Gaminį ar atsisakyti toliau rinkti kolekciją, tačiau privalo atsiųstą Gaminį per 15 dienų grąžinti į artimiausią pašto skyrių.
 4. Proginiai Gaminiai, t. y., proginės monetos ir medaliai, Kolekcininko pageidavimu, pristatomi į pašto skyrių arba per pasiuntinių tarnybą.
 5. Jeigu Gaminio tiražas pasibaigęs ir Kolekcininko užsakymo įvykdyti neįmanoma, UAB „Monetų namai“ turi teisę be jokių pasekmių atsisakyti vykdyti sutartį per 30 dienų nuo jos sudarymo dienos, apie tai pranešusi Kolekcininkui. UAB „Monetų namai“ gali pasiūlyti Kolekcininkui kitą jį sudominti galintį Gaminį.
 6. Užsakyti Gaminiai siunčiami Kolekcininkui laišku su deklaruota verte arba kaip pasiuntinio atgabenama siunta.
 7. Už Gaminį sumokama jį atsiimant arba pagal sąskaitą, gautą kartu su siunta, per 10 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Kolekcininkas padengia Gaminių pristatymo išlaidas, nurodytas išsamiame Gaminio apraše ir/ar užsakymo formoje.
 8. Perkant Gaminius mūsų internetinėse Svetainėse galima sumokėti už prekes šiais būdais:
 • internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu – per mokėjimų sistemą ,,Paysera“.
 • atsiimant siuntą – galite sumokėti už užsakytus Gaminius ir susijusius produktus atsiimdami siuntą pašto skyriuje arba siuntą pristatant kurjeriui. Tokiu atveju, dažniausiai mokėjimai priimami tik grynais pinigais.
 • pagal gautą sąskaitą faktūrą – apmokėjimą privalote atlikti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo datos.
 • bankiniu pavedimu,
 • Perlo terminale arba artimiausiame pašto skyriuje.
 1. UAB „Monetų namai“ papildomų mokesčių, pasirinkus bet kurį apmokėjimo būdą, netaiko.
 2. Gaminio siuntos pristatymo kaina priklauso nuo įsigytų numizmatinių Gaminių krepšelio vertės:
 • jei krepšelio pirkinių suma yra lygi arba viršija 150 €, pristatymas yra nemokamas.
 • jei krepšelio pirkinių suma yra mažiau nei 149 €, taikomas pristatymo mokestis, kuris yra nurodomas formuojant užsakymą.
 1. Galimi 2 siuntos pristatymo būdai:
 • į artimiausią pašto skyrių, taikomas pristatymo mokestis 4,99 €.
 • kurjeriu, taikomas pristatymo mokestis 6,99 €.
 1. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę vienašališkai keisi Gaminių kainas, atsižvelgiant į tauriųjų metalų kainų pokyčius rinkoje.
 2. Jeigu pasikeičia Gaminių iš užsakytų kolekcijų kaina, UAB „Monetų namai“ siunčia Kolekcininkui laišką, pranešdama apie pasikeitusią kainą. Dėl UAB „Monetų namai“ pakeistos kainos Kolekcininkas gali sutarties atsisakyti.

 

Teisė atsisakyti sutarties. Gaminio grąžinimas

 1. Nenurodydamas priežasties Kolekcininkas gali atsisakyti sutarties per 15 dienų nuo Gaminio siuntos dienos, nepriklausomai, ar tas Gaminys yra pavienis ar iš kolekcijos.
 2. Norint atsisakyti sutarties arba nusprendus toliau neberinkti kolekcijos reikia pateikti pranešimą apie sutarties atsisakymą laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, telefonu 8 5 274 20 27 arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.
 3. Gaminio grąžinimo formą galite parsiųsti ČIA.
 4. Atsisakius Gaminio ir apie tai pranešus vienu iš aukščiau nurodytų būdų, Gaminys turi būti grąžinamas UAB „Monetų namai“.
 5. Už Gaminio ir kitų susijusių produktų grąžinimą UAB „Monetų namai“ moka pats Kolekcininkas.
 6. Jei Kolekcininkas atsisako sutarties, UAB „Monetų namai“ sugrąžina jam pinigus į nurodytą sąskaitą tik grąžinus Gaminį.

Nekokybiško Gaminio grąžinimo procedūra

 1. UAB „Monetų namai“ yra atsakinga, kai užsakytas Gaminys pristatymo Kolekcininkui momentu neatitinka sutarties sąlygų (turi defektų). Jeigu Gaminio neatitiktis konstatuojama prieš sueinant 6 mėnesiams nuo Gaminio pristatymo Kolekcininkui dienos, laikoma, kad neatitiktis buvo pateikiant Gaminį.
 2. Jeigu užsakytas Gaminys yra nekokybiškas, Jūs galite reikalauti nemokamai pakeisti jį nauju, reikalauti grąžinti pinigus arba sumažinti išlaidas. Monetos arba medalio apsauginės kapsulės pažeidimas nėra laikomas defektu, tačiau UAB „Monetų namai” įsipareigoja pažeistą kapsulę nemokamai pakeisti nauja.
 3. Nekokybišką Gaminį būtina atsiųsti UAB „Monetų namai“ adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, užpildžius produkto grąžinimo formą. Prieš išsiunčiant nekokybišką Gaminį, prašome paskambinti į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 5 274 20 27. UAB „Monetų namai“ padengia nekokybiško Gaminio grąžinimo ir kokybiško naujo Gaminio pristatymo Kolekcininkui išlaidas.

Atsisakymas mokėti už gaminį ir jo negrąžinimas

 1. Neapmokėjus gauto Gaminio per 10 dienų ir jo negrąžinus per 15 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos, Kolekcininkui paštu siunčiamas pirmasis priminimo laiškas. Negavus apmokėjimo už gautą Gaminį, vėliau Kolekcininkui siunčiami dar du priminimo laiškai. Paskutinis, trečiasis, priminimo laiškas siunčiamas registruotu laišku Jūsų nurodytu pašto adresu ir/arba Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu, todėl labai svarbu, kad apie šių savo kontaktinių duomenų pasikeitimą visuomet nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 dienų, po pasikeitimo dienos, informuotumėte UAB „Monetų namai“, kaip nurodyta 10 punkte aukščiau. Negavus apmokėjimo už atsiųstą Gaminį bei Kolekcininkui jo negrąžinus, taikomos netesybos ir informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, apie susidariusią skolą perduodama specializuotai skolų išieškojimo bendrovei (konkrečios skolų administravimo/išieškojimo bendrovės nurodytos Priede Nr. 1 kartu su kitais duomenų tvarkytojais).

III. Svetainės naudojimosi sąlygos

 1. Naudotis mūsų Svetainėmis galima tik tuo atveju, jei Jūsų kompiuterinė sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
 • yra galima prieiga prie Interneto;
 • yra naudojama bent viena iš nurodytų naršyklių: „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“;
 • Svetainės skiriamoji geba: 1 024 x 768, 1 280 x 1 024 ir didesnė.
 1. UAB „Monetų namai“ neatsako už Jūsų naudojamus techninės įrangos defektus ir/ar techninius apribojimus, dėl kurių negalite pilnai ar dalinai naudotis Svetainėmis.
 2. Jūsų pareigos:
 • naudotis Svetainėmis laikantis šių Taisyklių, taikytinų teisės aktų, bendrųjų naudojimosi internetu principų, taip pat socialinių normų ir nusistovėjusių moralės principų, atsižvelgiant į konkrečios Svetainės sukūrimo tikslus ir paskirtį;
 • naudotis Svetainėmis tokiu būdu, kuris nepažeistų trečiųjų šalių ir UAB „Monetų namai“ teisių bei teisėtų interesų;
 • naudotis Svetainėmis tik tokiu būdu, kuris netrukdo jų veikimui, o ypač naudoti nurodytą tinkamą programinę įrangą ir įrenginius;
 • nekelti į Svetaines jokio neteisėto ir/ar nusistovėjusius moralės principus pažeidžiančio turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, turinį, susijusį su arba nurodantį į nepilnamečius, t.y. asmenis iki 18 metų amžiaus; narkotines medžiagas, svaigalus, alkoholį ir pan.; pornografiją; produktų, paslaugų ar renginių reklamą; turinį, turintį neigiamą poveikį ekonominę veiklą vykdančių subjektų (bet kokių produktų gamintojų ir bet kokių paslaugų teikėjų) geram vardui ar kenkiantį jų produktų ar paslaugų reputacijai; turinį, kuris galėtų kokiu nors būdu pažeisti sąžiningos konkurencijos principus; turinį, susijusį su religija, politika, rase, tautybe; kurstantį smurtą, rasinę, religinę ar etninę neapykantą ir pan.; laikomą amoraliu ar socialiai netinkamu; vulgarų, šmeižiantį visuomenės veikėjus ir/ar privačius asmenis; turinį kuriame būtų nepagrįstų kaltinimų kitų asmenų atžvilgiu; kuris pažeidžia intelektinės nuosavybės teises; kuriame būtų politinių komentarų; kuriame yra kitų pasisakymų, pažeidžiančių įstatymus ar skatinančių įstatymų pažeidimą.
 1. Svetainėse pateikiami įstatymų saugomi prekių ženklai, kuriais ženklinamos prekės, Gaminiai ir paslaugos ir kurie yra skirtingų su UAB „Monetų namai“ susijusių įmonių nuosavybė arba jų naudojami pagal licencijas. Svetainėse taip pat gali būti prekių ženklų, kurie yra kitų asmenų ar įmonių nuosavybė bei kuriais ženklinamos prekės, Gaminiai ir/ar paslaugos. Visi minėti prekių ženklai yra įstatymais saugomi nuosavybės objektai ir Jūs negalite jų naudoti ir/ar pateikti jų bet kokiu būdu be išankstinio raštiško atitinkamo prekių ženklo savininko sutikimo.
 2. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti, sustabdyti arba nutraukti prieigą prie Svetainės, atskiros jos dalies ar funkcionalumo.
 3. UAB „Monetų namai“ vykdo nuolatinę techninę Svetainių priežiūrą, kad galėtų užtikrinti jų tinkamą veikimą, tačiau neužtikrina ir negarantuoja nuolatinio Svetainių, jų puslapių, turinio prieinamumo ir jų nepriekaištingo funkcionavimo.
 4. Svetainių lankytojas supranta ir patvirtina, kad UAB „Monetų namai“ neprisiima atsakomybės už:
 • bet kokią žalą, kylančią dėl Svetainių veikimo trikdžių arba jų neprieinamumo;
 • žalą, padarytą lankytojui pažeidus trečiųjų asmenų teises, susijusią su Svetainių naudojimu;
 • bet kokią kitą žalą lankytojui, atsiradusią nesilaikant šių Taisyklių.
 1. Ši išlyga apima žalą, kylančią dėl klaidų, informacijos spragų, pertrūkių, defektų, vėlavimų, kompiuterinių virusų, taip pat ši išlyga apima ir prarastas pajamas, duomenų praradimą, neteisėtą perduodamų pranešimų ir duomenų gavimą ir jų pakeitimą bei kitokią turtinę ir neturtinę žalą.
 2. Šia ir kitomis mūsų Svetainėmis lankytojai naudojasi išskirtinai savo rizika. UAB „Monetų namai“ kiek galėdama stengiasi užtikrinti šioje Svetainėje pateiktos informacijos tikslumą, tačiau ji negali visiškai užtikrinti šios Svetainės, ypač jos turinio ir savybių, išsamumo ir patikimumo.

 IV. Skundų teikimas ir nagrinėjimas

 

 1. Bet kokie skundai, susiję su užsakymu, gali būti pateikiami el. pašto adresu: info@monetunamai.lt. Savo pažeistas teises galite ginti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamiesi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar kitas valstybės institucijas
 2. Skunde būtina nurodyti: savo vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą, taip pat išsamų skundo aprašymą ir priežastį.
 3. Įmonė arba Įmonės įgaliotas atstovas išnagrinės jūsų skundą per 30 darbo dienų nuo jo ir visos reikalingos papildomos informacijos gavimo dienos ir praneš jums elektroniniu paštu apie nagrinėjimo rezultatą.
 4. Jei skunde pateiktus duomenis ar informaciją reikia papildyti ir/ar patikslinti, Įmonės prašymu, Jūs privalote ją papildyti ir/ar patikslinti. Skundo nagrinėjimo laikotarpis bus pratęstas tiek laiko, kiek Jums reikės laiko pateikti papildomą informaciją.

 V. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Vienos iš Taisyklių nuostatų ar sąlygų pripažinimas nebegaliojančia neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.
 2. UAB „Monetų namai“ turi teisę bet kada keisti šias Taisykles pranešdama apie pakeitimo faktą konkrečioje Svetainėje. Ankstesnė šių Taisyklių versija bus saugoma UAB „Monetų namai“ 5 metus po tos Taisyklių versijos pakeitimo.
 3. Jeigu po Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo lankytojas/Kolekcininkas ir toliau naudojasi konkrečia Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimu ir/arba papildymu ir įsipareigoja jų laikytis.
 4. Taisyklių pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo Svetainėje/se dienos, nebent Įmonė nurodytų kitą pakeitimų įsigaliojimo dieną. Lankytojams/Kolekcininkams rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Taisykles ir visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.
 5. Užsakymai, pateikti iki šių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, vykdomi pagal Taisyklių nuostatas, galiojusias užsakymo pateikimo dieną.
 6. Įmonė neprisiima atsakomybės už techninius nesklandumus, kuriuos sukelia nuo jo nepriklausančios priežastys ir kurie yra susiję su Svetainių ir/ar tam tikrų jų skyrių funkcionavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, šios Svetainių ir/ar tam tikrų jų skyrių neprieinamumą.
 7. Šios Taisyklės aiškinamos bei Taisyklėse neaptarti atvejai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 8. Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.
 9. Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 lapkričio 23 d.
 10. Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų Svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus aukščiau nurodytu adresu arba telefonu.

 VI. Asmens duomenų tvarkymo politika

Pagrindinė informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą

Duomenų valdytojas: UAB „Monetų namai“, adresas, Lvovo g. 25, Vilnius, telefonas: +370 5 2742027, el. paštas info@monetunamai.lt.

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai (išsamūs tikslai ir atitinkami duomenų tvarkymo pagrindai nurodyti išsamioje Asmens duomenų tvarkymo politikos dalyje žemiau):

-        sklandaus Svetainių veikimo užtikrinimas;

-        statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, Svetainių lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas;

-        būtina komunikacija;

-        Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas;

-        vidaus administravimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas;

-        verslo sujungimas, pardavimas ar kitoks perleidimas, auditas ir patikrinimai;

-        interesų gynyba ir įgyvendinimas teisme ar kitoje institucijoje

-        konsultacijų teikimo ir komunikacijos palaikymas (telefonu, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose)

-        sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymas, vykdymas bei administravimas.

-        konsultacijų teikimas bei pardavimų vykdymas;

-        Kolekcininkų žinių apie Įmonės Gaminius gerinimas (įskaitant žaidimų, loterijų, konkursų, apklausų, lojalumo programų ir kitokių panašaus pobūdžio veiklų organizavimą);

-        skolų administravimas;

-        kandidatų atranka;

-        duomenų saugojimas ateities darbo pasiūlymams (tik su sąlyga, jeigu asmuo sutinka);

-        verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų dalykinių santykių užmezgimas, palaikymas bei plėtojimas.

 

Kita svarbi informacija: Informuojame, kad asmens duomenų pateikimas yra privalomas sutarčių sudarymui ir vykdymui, mokestinių ir kitų įstatymuose nustatytų privalomų reikalavimų įvykdymui, įdarbinimo procese, būtinos komunikacijos, įmonių susijungimo/pardavimo ar kitokio perleidimo ir sklandaus svetainių veikimo užtikrinimo atvejais. Nepateiktus asmens duomenų, negalėsime Jums pateikti pageidaujamos informacijos ar paslaugos. Kitais atvejais, Jūsų duomenų teikimas nėra privalomas, tačiau galime neturėti galimybės suteikti Jums tam tikrų paslaugų, pvz., pranešimų apie naujausius mūsų gaminius, galimybės dalyvauti akcijoje ar žaidime, neturėdami reikalingos kontaktinės informacijos.

Įmonėje vykdomas klientų (Kolekcininkų) profiliavimas. Pagal pirkinių krepšelio sumą Kolekcininkai priskiriami VIP arba Best klientų kategorijai – jokių teisinių ar kitų reikšmingų pasekmių šis profiliavimas nesukelia.

Jūsų teisės: Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Įmonės veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą; susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių; reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis; bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą; atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu; paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Įgyvendinti savo teises galite paskambinę šiuo telefonu Nr. +370 5 2742027, parašę mums el. pašto adresu info@monetunamai.lt.

 

Toliau pateikiama išsami informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą

Bendra informacija

 1. UAB „Monetų namai“ yra asmens duomenų, gautų tiesiogiai iš Jūsų arba surinktų automatiškai (įskaitant bet neapsiribojant, telefonu, elektroniniu paštu, per mūsų valdomas Svetaines ir t.t.) duomenų valdytojas. Šia Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Privatumo politika) mes paaiškiname, kaip savo veikloje tvarkome asmens duomenis.
 2. Privatumo politika galioja visiems mūsų klientams, potencialiems klientams, partneriams ir partnerių atstovams, mūsų Svetainių lankytojams, kandidatams į laisvas darbo vietas, institucijų tarnautojams, skolininkams ir kitiems asmenims (toliau kartu vadinami – duomenų subjektais), kurie turi dalykinių santykių su mumis ar kitaip su mumis susiekia.
 3. Šioje Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums su mumis susisiekiant ar naudojant mūsų turinį Svetainėje, todėl prašysime, kad patvirtintumėte, jog susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.
 4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.
 5. Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
 6. Įspėjame, kad internetu siunčiami pranešimai gali būti neteisėtai atskleisti trečiųjų šalių, todėl patariame internetu nesiųsti / neįkelti informacijos, kurią norėtumėte išlaikyti paslaptyje.

Jūsų asmens duomenų rinkimo būdai

 1. Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:
 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pvz., paskambinę mums telefonu, pateikę savo duomenis užsakymo kupone ar kitaip užsisaką mūsų Gaminius);
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (pvz., slapukų pagalba renkama informacija kai lankotės mūsų Svetainėje);
 • Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių (pvz., informacija, pateikiama mūsų partnerių (skolų išieškojimo bendrovių), kontrahentų, paslaugų teikėjų, Jūsų viešai prieinamų profilių ar viešų duomenų bazių informacija).
 1. Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.
 2. Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo politikoje, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

 

Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

 1. Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie tikslus, kuriais UAB Monetų namai tvarko asmens duomenis. Tikslai yra sugrupuoti pagal duomenų subjektų kategorijas, todėl atkreipkite dėmesį, jog Jums gali būti taikomi keli straipsniai, pvz., tiekėjo ir kliento (Kolekcininko). Skliausteliuose nurodomi duomenų tvarkymo pagrindai.

 

 1. Svetainių lankytojų asmens duomenų tvarkymas vykdomas šiais tikslais:

- sklandaus Svetainių veikimo užtikrinimas (Įmonės teisėtas interesas –  užtikrinimas, jog Svetainės veiktų kokybiškai bei savo prekės ženklo ir gaminių žinomumo didinimas, naujienų skelbimas);

- statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, Svetainės lankytojų srautų nustatymas ir analizavimas (Įmonės teisėtas interesas –  užtikrinimas, jog Svetainės veiktų kokybiškai bei savo kliento pažinimas);

- Svetainės naršymo patirties tobulinimas (Įmonės teisėtas interesas –  užtikrinimas, jog Svetainės veiktų kokybiškai);

- būtina komunikacija (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir sutarties vykdymas, ir / Įmonės teisėtas interesas –  savo prekės ženklo ir gaminių žinomumo didinimas bei klientų aptarnavimo kokybės didinimas);

- Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas;

- vidaus administravimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas, sutarties vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas –  informacijos tarp grupės įmonių keitimasis);

- verslo sujungimas, pardavimas ar kitoks perleidimas, auditas ir patikrinimai (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas bei teisėtas įmonės interesas – Įmonės vertės pagrindimas ir teisinio patikrinimo atlikimas);

- interesų gynyba ir įgyvendinimas teisme ar kitoje institucijoje (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir sutarties sudarymas ir vykdymas, ir Įmonės teisėtas interesas – atstovavimas institucijose ir teismuose).

 1. Svetainėse duomenys dažniausiai renkami slapukų pagalba. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite Privatumo politikos dalyje apie Slapukus žemiau.

 

 1. Potencialių klientų (tiek fizinių asmenų, tiek juridinių asmenų atstovų) asmens duomenų tvarkymas vykdomas šiais tikslais:  
 • konsultacijų teikimo ir komunikacijos palaikymas (telefonu, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose). Šiuo tikslu gali būti daromas telefoninio pokalbio įrašas ir skambučio išklotinė (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: sutarties sudarymas ir vykdymas (įskaitant ir ikisutartinius santykius), ir Įmonės teisėtas interesas – naujų klientų paieška ir savo prekės ženklo žinomumo didinimas);
 • tiesioginė rinkodara (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas);
 • verslo sujungimas, pardavimas ar kitoks perleidimas, auditas ir patikrinimai (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas bei teisėtas įmonės interesas – Įmonės vertės pagrindimas ir teisinio patikrinimo atlikimas);
 • interesų gynyba ir įgyvendinimas teisme ar kitoje institucijoje (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir sutarties sudarymas ir vykdymas, ir Įmonės teisėtas interesas – atstovavimas institucijose ir teismuose).
 1. Pažymime, jog visi potencialūs klientai turi teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsiimti savo išreikštą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, pranešdami mums apie savo apsisprendimą bet kuriuo patogiu būdu: el. paštu info@monetunamai.lt, laišku adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, telefonu Nr. +370 5 2742027, arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su reklamine informacija. Toks atšaukimas nedarys jokio poveikio iki jo mūsų vykdytam potencialių klientų asmens duomenų tvarkymui.
 2. Primename, kad potencialus klientas neprivalo pateikti savo asmens duomenų, tačiau galimai be jų UAB „Monetų namai“ negalės suteikti pageidaujamos informacijos arba potencialus klientas praras galimybę gauti naujausią informaciją apie išskirtinius Gaminius.

 

 1. Klientų (Kolekcininkų) (tiek fizinių asmenų, tiek juridinių asmenų atstovų) asmens duomenų tvarkymas vykdomas šiais tikslais:
 • sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymas, vykdymas bei administravimas (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas, sutarties sudarymas ir vykdymas);
 • konsultacijų teikimas bei pardavimų vykdymas (Įmonės teisėtas interesas - mūsų Įmonės platinamų Gaminių ir susijusios produkcijos vartojimo skatinimas ir informacijos apie Gaminius skleidimas, duomenų perdavimas įmonių grupės viduje, web analizės ir rinkos tyrimų atlikimas, klientų aptarnavimo kokybės gerinimas);
 • Kolekcininkų žinių apie Įmonės Gaminius gerinimas, įskaitant, bet neapsiribojant, žaidimų, loterijų, konkursų, apklausų, lojalumo programų ir kitokių panašaus pobūdžio veiklų organizavimą (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir sutarties sudarymas ir vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas - mūsų Įmonės platinamų Gaminių ir susijusios produkcijos vartojimo skatinimas ir informacijos apie Gaminius skleidimas, duomenų perdavimas įmonių grupės viduje, rinkos tyrimų atlikimas, klientų aptarnavimo kokybės gerinimas);
 • skolų administravimas (sutarties vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas – skolų išieškojimas bei atstovavimas institucijose ir teismuose).
 • Šiuo tikslu (pagal pirkinių krepšelio sumą Kolekcininkai priskiriami VIP arba Best klientų kategorijai – jokių teisinių ar kitų reikšmingų pasekmių šis profiliavimas nesukelia).
 • tiesioginė rinkodara. Siekiame palaikyti ryšį su savo klientais ir teikti jiems informaciją apie savo siūlomas paslaugas ir (ar) prekes (duomenų tvarkymo pagrindas: Įmonės teisėtas interesas, su sąlyga, kad Jūs neprieštaravote tokiam duomenų tvarkymui (plačiau žr. 83 punktą) – konkrečiai, platinamų Gaminių ir susijusios produkcijos vartojimo skatinimas ir informacijos apie Gaminius skleidimas, duomenų perdavimas įmonių grupės viduje, rinkos tyrimų atlikimas, klientų aptarnavimo kokybės gerinimas);
 • Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus vykdymas, vidaus administravimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas (duomenų tvarkymo pagrindas – teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas);
 • būtina komunikacija (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas, sutarties vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas – klientų aptarnavimo kokybės gerinimas);
 • verslo sujungimas, pardavimas ar kitoks perleidimas, auditas ir patikrinimai (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas bei teisėtas įmonės interesas – Įmonės vertės pagrindimas ir teisinio patikrinimo atlikimas);
 • Įmonės interesų gynyba teisme ar kitoje institucijoje (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir sutarties sudarymas ir vykdymas, ir Įmonės teisėtas interesas – atstovavimas institucijose ir teismuose).
 1. Išvardintais tikslais gali būti tvarkomi visi arba kai kurie iš šių Kolekcininkų asmens duomenų: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, užsakymų informacija (data, laikas, užsakymą pateikusio vartotojo vardas, siuntos pristatymo adresas, siuntos pašto numeris, užsakymo numeris, užsakyto produkto kodas, užsakyto produkto kiekis), mokėjimų duomenys (banko sąskaitos numeris, apmokėjimo būdas ir pan.). Jei dalyvaujate mūsų Svetainėse rengiamose akcijose, žaidimuose, apklausose ar kitoje panašaus pobūdžio veikloje, galime paprašyti nurodyti ir daugiau savo asmens duomenų.
 2. Pažymime, jog savo klientams (Kolekcininkams) mes turime teisę siųsti reklaminę informaciją apie savo prekes ar paslaugas elektroninio pašto adresu, kurį gavome teikdami jiems paslaugas ar parduodami prekes, o mūsų klientai turi teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti tokį mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums apie savo apsisprendimą bet kuriuo patogiu būdu: el. paštu info@monetunamai.lt, laišku adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, telefonu Nr. +370 5 2742027, arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su reklamine informacija. Toks atšaukimas nedarys jokio poveikio iki jo mūsų vykdytam mūsų klientų asmens duomenų tvarkymui.
 3. Visais kitais atvejais, asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome tik gavę aiškų Jūsų sutikimą duomenų tvarkymui tokiu tikslu (pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ar patvirtinus telefonu, kad sutinkate gauti mūsų pasiūlymus ir kt.). Šį sutikimą galėsite bet kada vėliau atšaukti pranešdami mums aukščiau nurodytais būdais.
 4. Informuojame, kad surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai paskelbti Įmonės valdomose interneto Svetainėse ir (ar) socialinių tinklų paskyrose, pvz., galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, fotografijas, dalyvių komentarus ar kitą medžiagą. Jeigu prieštaraujate, informuokite mus apie tai ir mes spręsime dėl atitinkamo tolimesnio duomenų tvarkymo Jūsų atžvilgiu.
 5. Primename, kad asmens duomenų pateikimas yra privalomas nuotolinės sutarties sudarymui bei mokestinių ir kitų įstatymų reikalavimų įvykdymui. Nepateiktus asmens duomenų, negalėsime jums pateikti pageidaujamos informacijos ar paslaugos, o Jūs galimai negalėsite dalyvauti tam tikrose Įmonės organizuojamose programose, žaidimuose, loterijose ar kitoje veikloje.
 6. Įmonės veikloje tvarkomų Kolekcininkų asmens duomenys bus saugomi visą laiką, kol jie bus užsiregistravęs vienoje iš mūsų Svetainių, ir trejus metus po paskutinio aktyvaus veiksmo Svetainėje, išskyrus asmens duomenis, renkamus mokestiniais tikslais, kurie remiantis taikytinais teisės aktais turi būti saugomi 10 metų.
 7. Visų Įmonės skolininkų asmens duomenys saugomi iki skolos padengimo arba skolos nurašymo momento ir dar 5 metus po to.

 

 1. Akcininkų, valdymo organų narių asmens duomenų tvarkymas. Įmonė, vykdydama jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Įmonės ir jos organų narių veikla, duomenų registravimu bei tvarkymu, tvarko akcininkų bei valdymo organų narių asmens duomenis šiais tikslais:
 • Būtina komunikacija ir informavimas apie Įmonės veiklą (teisės aktų vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas – savalaikis informavimas apie Įmonės aktualijas);
 • Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas;
 • vidaus administravimas, vidinių dokumentų rengimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas (teisės aktų vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas – savalaikis informavimas apie Įmonės aktualijas);
 • verslo sujungimas, pardavimas ar kitoks perleidimas, auditas ir patikrinimai (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas bei teisėtas įmonės interesas – Įmonės vertės pagrindimas ir teisinio patikrinimo atlikimas);
 • interesų gynyba ir įgyvendinimas teisme ar kitoje institucijoje (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir sutarties sudarymas ir vykdymas, ir Įmonės teisėtas interesas – atstovavimas institucijose ir teismuose).

 

 1. Kandidatų į laisvas darbo vietas Įmonėje asmens duomenų tvarkymas vykdomas šiais tikslais:
 • kandidatų atranka (paties kandidato sutikimas išreiškiamas savanoriškai pateikiant savo duomenis bei teisėtas Įmonės interesas – geriausio kandidato atranka bei kaštų optimizavimas);
 • būtina komunikacija (teisėtas interesas – pranešti apie įdarbinimo proceso eigą, rezultatus, bei kitas galimybes);
 • duomenų saugojimas ateities darbo pasiūlymams (teisinis duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas);
 • Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas;
 • vidaus administravimas (teisėtas interesas - duomenų perdavimas susijusiems Įmonės darbuotojams ir, jei reikia, įmonių grupės viduje siekiant išsirinkti geriausią kandidatą);
 • interesų gynyba ir įgyvendinimas teisme ar kitoje institucijoje (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas, sutarties vykdymas, ir Įmonės teisėtas interesas – atstovavimas institucijose ir teismuose).
 1. Duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais pagrindais: teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas ir/arba sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, ir /arba Įmonės teisėtas interesas – geriausių kandidatų atsirinkimas.
 2. Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą, gyvenimo aprašymą ir (ar) kitus duomenis mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz., „Linkedin“) ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ar tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams.
 3. Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą (pvz., apie Jus Jūsų esamo darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus).
 4. Visi kandidatų asmens duomenys saugomi iki atrankos pabaigos bei 3 mėnesius po to, nebent kandidatas sutinka dėl ilgesnio savo asmens duomenų saugojimo laiko (bet kokiu atveju, ne ilgiau negu 1 metai).
 5. Įmonė, vykdydama kandidatų į laisvas darbo vietas paiešką, tvarko šiuos potencialių darbuotojų asmens duomenis: vardą, pavardę, informaciją apie išsilavinimą, buvusias darbovietes (pareigos, pavadinimai, svarbūs projektai), profesinius gebėjimus (sertifikatai, kalbų mokėjimas, vairuotojo pažymėjimas ir kita susijusi informacija) bei kitą Jūsų motyvaciniame laiške ar gyvenimo aprašyme pateiktą informaciją.
 6. Verslo partnerių, tiekėjų bei kontrahentų atstovų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
 • sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymas, vykdymas bei administravimas (teisės aktų vykdymas);
 • dalykinė komunikacija, (teisėtas interesas - verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų dalykinių santykių užmezgimas, palaikymas bei plėtojimas);
 • verslo sujungimas, pardavimas ar kitoks perleidimas, auditas ir patikrinimai (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas bei teisėtas įmonės interesas – Įmonės vertės pagrindimas ir teisinio patikrinimo atlikimas);
 • Įmonės pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymas;
 • vidaus administravimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas (teisės aktų vykdymas ir Įmonės teisėtas interesas – informavimas apie pradelstus mokėjimus, kontaktinių asmenų pasikeitimus ir kitus aktualijas);
 • interesų gynyba ir įgyvendinimas teisme ar kitoje institucijoje (teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas, sutarties vykdymas, ir Įmonės teisėtas interesas – atstovavimas institucijose ir teismuose).
 1. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris (nurodytas vizitinėje kortelėje ar elektroninių laiškų parašo juostoje), darbo elektroninio pašto adresas (nebent pats duomenų subjektas nurodo asmeninį), darbovietės duomenys (įmonės pavadinimas, pareigos, skyrius), mokėjimų duomenys (banko sąskaitos numeris, apmokėjimo būdas ir pan.).
 2. Pažymime, jog visų šioje Privatumo politikoje nurodytų duomenų subjektų asmens duomenis Įmonė taip pat gali rinkti ir tvarkyti paties asmens sutikimo pagrindu, kuomet toks asmuo pats pateikia savo duomenis Įmonės atstovams įvairių susitikimų, konferencijų ar kitų renginių metu (pvz., įteikdamas vizitinę kortelę).

Saugojimo terminai

 1. Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitų kompetentingų institucijų nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į Įmonės teisėtą interesą ar Jūsų nurodymus (duomenų tvarkymo Jūsų sutikimo pagrindu atveju).
 2. Visi Įmonės veikloje tvarkomi asmens duomenys, renkami mokestiniais tikslais, saugomi 10 metų.
 3. Su sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymu ir vykdymu susiję duomenys Įmonėje saugomi 10 metų po sandorio, sutarties ar susitarimo pabaigos / nutraukimo.
 4. Mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu pateiktuose paklausimuose, prašymuose ir (ar) pretenzijose esantys duomenys saugomi iki 1 metų nuo paklausimo / prašymo / pretenzijos gavimo ar jos įvykdymo dienos.
 5. Jūsų duomenys susiję su potencialiu ar jau esamu mūsų interesų įgyvendinimu teisme ar kitoje institucijoje saugomi iki pasibaigs teisės aktuose numatyti pretenzijos / skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis teismo sprendimas.
 6. Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.
 7. Konkrečius asmens duomenų saugojimo terminus arba taikomus kriterijus jiems nustatyti mes detalizuojame šioje Privatumo politikoje arba atitinkamuose informaciniuose pranešimuose ar politikose.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems gavėjams

 1. Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo ar prašymo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:
  • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą, nutartį arba kitą teismo sprendimą);
  • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • norėdami apsaugoti Įmonės arba bet kurios iš UAB „Monetų namai“ grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
  • galime atskleisti Jūsų duomenis susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
 2. Taip pat galime pateikti Jūsų duomenis atsakingai parinktiems verslo partneriams, kitoms su Įmone susijusioms bendrovėms ar įmonėms, kurios padeda Įmonei įvykdyti su nuotolinės sutarties sudarymu įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus (duomenų tvarkytojams). Šie duomenų gavėjai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp mūsų ir jų, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
 3. Jūsų asmens duomenų gavėjų (atskirų duomenų valdytojų) galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei sutarties su mumis tikslais. Norint gauti jų tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Jūsų bus paprašyta atskiro sutikimo.
 4. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Jūsų asmens duomenų konfidencialumą.
 5. Duomenų tvarkytojais Įmonės veikloje gali būti spaustuvės, skolos išieškojimo bendrovės, pašto ir kurjerių tarnybos, Svetainių priežiūros paslaugų teikėjai, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, apskaitą tvarkančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, teisines paslaugas teikiančios įmonės, saugos tarnybos ir pan. Kai kurie duomenų tvarkytojai yra registruoti trečiosiose šalyse, įskaitant, bet neapsiribojant, Norvegijoje. Tikslus duomenų tvarkytojų / duomenų gavėjų sąrašas, kuriems Įmonė gali patikėti tam tikras duomenų tvarkymo operacijas, yra nurodomas šių Taisyklių Priede Nr. 1.
 6. Pabrėžiame, kad kiekvienu atveju duomenų tvarkytojams / duomenų gavėjams mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 7. Labai retais atvejai mus gali tekti siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpinsime, kad duomenų perdavimas būtų paremtas Standartinėmis sąlygomis ( European Model Clauses), patvirtintomis ES arba, kad būtų taikomos kitos adekvačios apsaugos priemonės.

Jūsų teisės

 1. Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Įmonės veikloje, turi šias teises:
  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisė perkelti);
  • bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
  • atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
  • paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Įmonė gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu Nr. +370 5 2742027, parašę mums šiuo el. pašto adresu info@monetunamai.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

Slapukai

 1. Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
 2. Lankantis mūsų Svetainėse, lankytojų naršyklė automatiškai siunčia kai kuriuos duomenis, pvz., naudojamo kompiuterio IP (interneto protokolo) adresą. Įmonė renka tokią informaciją per slapukus ir signalinius žiniatinklio indikatorius, siekdama geriau suprasti, kaip yra naudojamasi konkrečia Svetaine.
 3. Jums besilankant mūsų Svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Įmonei atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto Svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime Svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.
 4. Slapukus, naudojamus šioje Svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:
  • būtini slapukai (griežtai būtini, kad Svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti Svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai Svetainei veikti);
  • veiklos (statistiniai) slapukai (renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja Svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, Svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pvz., klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi Svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Svetainės veikimą);
  • funkciniai slapukai (pagerina jūsų patirtį Svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pvz., norint peržiūrėti savo krepšelio turinį);
  • tiksliniai arba reklaminiai slapukai(naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti).

 

 1. Mūsų naudojamų slapukų šioje Svetainėje sąrašas:

Slapuko savininkas

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis/

šalis į kurią perduodami duomenys

Slapuko įrašymo laikas

Galiojimo laikas

Monetunamai.lt slapukas

shg_returning

 

Būtinas slapukas: vartotojas gali matyti rekomenduojamus produktus

 

Duomenys perduodami į Norvegija

Įeinant į puslapį

Įvairus, bet ne ilgiau kaip iki 1 metų

Monetunamai.lt slapukas

info_cookie

Statistinis slapukas:  fiksuoja puslapio krovimo trukmę ir anonimizuotą sesijos ID. Slapukas nefiksuoja jokių asmeninių duomenų.

 

Duomenys perduodami į Norvegija

Sutikus su slapukų naudojimo politika

1 metai

Monetunamai.lt slapukas

joomla_remember_me_(random)

Funkcinis slapukas: Naudojamas vartotojui automatiškai prisijungti prie paskyros, sugrįžus į internetinę parduotuvę

 

Duomenys perduodami į Norvegija

Po prisijungimo prie paskyros

60 dienų

Monetunamai.lt slapukas

joomla_user_state

Funkcinis slapukas:

Naudojamas prisijungusiems vartotojams

 

Duomenys perduodami į Norvegija

Po prisijungimo prie paskyros

Sesija

Monetunamai.lt slapukas

(session cookie)

Funkcinis slapukas:

Lankytojo sesijos slapukas

 

Duomenys perduodami į Norvegija

Surinkus svetainės adresą

2 valandos

Abtasty.com slapukai

_cfduid

ABdebug

ABTasty

ABTastyData

ABtastySession

DCInfos

Statistinis slapukas; Parenkama, kuri svetainės versija rodoma vartotojui (naudojami ilgo laiko A/B testams)

 

Duomenys perduodami į JAV

Apsilankius svetainėje

1 metai,

Sesija

Nuolatinis

Sesija

Sesija

Google Analytics

slapukas

_ga

_gat

-gid

collect

Statistiniai slapukai: Naudojami informacijai apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei duomenims apie lankytojų techninius įrenginius rinkti. Rezultatas statistinis, neidentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

Duomenys perduodami į JAV

Apsilankius svetainėje

2 metai

Sesija

Sesija

Sesija

Google Ads

slapukai

Ads/ga-audiences

Ads/user-lists/#

IDE

Test cookie

Statistiniai, reklaminiai slapukai:

Naudojami stebėti Google Ads skelbimų statistiką ir apjungti svetainės bei Google Analytics informaciją apie konversijas.

 

Duomenys perduodami į Olandiją.

Apsilankius svetainėje

Sesija

Sesija

1 metai

1 diena

Facebook.com slapukai

_fbp

Fr

Impression.php/#

tr

Reklaminiai slapukai: Slapukai naudojami stebėti Facebook.com

Skelbimų statistiką ir apjungti svetainės bei facebook.com informaciją apie konversijas

Duomenys perduodami į Olandiją.

Apsilankius svetainėje

3 mėnesiai

3 mėnesiai

Sesija

Sesija

 

HotJar

slapukas

_hjIncludedInSample

_hjShownFeedbackMessage

Statistiniai slapukai: skirti identifikuoti lankytoją, kuris įtrauktas į anonimišką svetainės analizę.

Duomenys perduodami į JAV.

Įeinant į puslapį

1 metai

Sesija

Omnisend slapukai

omnisendAnonymousID

OmnisendSessionID

soundestID

Statistiniai slapukai: skirti identifikuoti lankytoją, kuris įtrauktas į anonimišką svetainės analizę

 

Duomenys perduodami į Olandiją.

Įeinant į puslapį

1 metai

Sesija

Sesija

  

 1. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 2. Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.
 3. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Svetainėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pvz., socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Svetainė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms („Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“, „Twitter“) taikomos ir jų valdytojų privatumo politikos.

 

Išorinės svetainės

 1. Svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, t. y. su Įmonės veikla susijusias interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras individualias privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

 

Susisiekite su mumis

 1. Jei dėl šios Privatumo politikos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu tel. +370 5 2060985 arba el. paštu info@monetunamai.lt.

________________

Priedas Nr. 1

 

Duomenų gavėjų sąrašas

 

Duomenų gavėjo pavadinimas

Duomenų teikimo tikslas

UAB „NFQ Technologies“

Biuro įrangos priežiūra.

UAB „Paysera“

Partneris mokėjimams internetu administruoti

OY „DevNet“

Interneto svetainių diegimo ir administravimo partneris

AB „Lietuvos paštas“

Produkcijos siuntimo administravimas

UAB „Printas“

Produkcijos gamyba

UAB „Transcom world wide“

Skambučių centro paslaugos. Atsakinėja į klientų užklausimus ir vykdo pardavimus

UAB „Zorvidas“

IT infrastruktūros priežiūra.

UAB „Tenesys“

IP telefonijos paslaugų teikimas

UAB „Public paint“

Skambučių centras

UAB „Customer care Services“

Partneris teikiantis skolų administravimo/išieškojimo paslaugas

Samlerhuset Norge

Informacinės sistemos Bizman serverių valdytojas

OY „Nordic Moneta“

Teikia Bizman sistemos IT priežiūros paslaugas

Sp. Z.oo. „Skrabnica Narodowa“

Teikia interneto svetainių priežiūros paslaugas