INTERNETINĖS SVETAINĖS TAISYKLĖS (toliau – Taisyklės)

 

Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2018 sausio 22 d.

 

 1. Šios Taisyklės yra parengtos pagal galiojančius Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus ir apima UAB „Monetų namai“ (toliau - Įmonė) valdomų interneto svetainių internetinės prekybos taisykles, svetainių naudojimo taisykles, asmens duomenų tvarkymo politiką, slapukų naudojimo taisykles ir kitas susijusias nuostatas.
 2. Taisyklių turinys:

I. Bendrosios nuostatos
II. Internetinės prekybos taisyklės
III. Svetainės naudojimosi sąlygos
IV. Asmens duomenų tvarkymo politika
V. Skundų teikimas ir nagrinėjimas
VI. Baigiamosios nuostatos
VII. Priedas Nr. 1 Duomenų gavėjai ir tvarkytojai

 

I.          Bendrosios nuostatos

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
   

  Kolekcininkas – asmuo, užsisakantis/-ęs UAB „Monetų namai“ gaminius.

  Gaminys – UAB „Monetų namai“ siūloma prekė:  monetos, medaliai ir kiti numizmatikos gaminiai.

  Proginė moneta/medalis – moneta arba medalis, kurie parduodami po vieną arba jau sudarytame rinkinyje.

  Atvira kolekcija – kolekcija, kurios monetų ar medalių skaičius nėra nenustatytas.

  Uždara kolekcija – kolekcija, kurią sudaro ribotas monetų/medalių skaičius.

 2. www.faberzekolekcija.lt www.graziojieuropa.lt www.istorijosivykiai.lt www.ausrosvartumarija.lt www.mergelemarija.lt www.joniniumoneta.lt www.teofiliusmatulionis.lt www.istorinesfotografijos.lt www.marijospaveikslai.lt  www.dievomotina.lt  www.signatarai1918.lt  www.atkurimui100.lt  www.100metuvalstybei.lt  www.valstybei100.lt www.2eurai100metu.lt www.istorija100.lt www.2eurukolekcija.lt  www.faberze.lt  www.100metuatkurimui.lt www.faberzesedevrai.lt www.istorinesakimirkos.lt  www.nepriklausomybeskovos.lt – tai interneto svetainės/elektroninės parduotuvės (toliau – Svetainė/s), kurias valdo UAB Monetų namai“, įsikūrusi adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. +370 5 2742027, juridinio asmens kodas 302247924, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre ir kuriose Įmonė vykdo mažmeninę prekybą savo Gaminiais. Be aukščiau išvardintų Svetainių, UAB „Monetų namai“ gali sukurti ir/ar administruoti ir daugiau internetinių svetainių. Toms, svetainėms, kurias valdo UAB „Monetų namai“, bus taip pat taikomos šios Taisyklės, nebent aiškiai būtų nurodyta kitaip pačioje svetainėje.
 3. Pagrindinės šios Svetainės paskirtys ir tikslai yra:
 • Vykdyti komercinę veiklą, siekiant pateikti faktinę informaciją Kolekcininkams ar potencialiems klientams apie Įmonės Gaminius;
 • Informuoti Kolekcininkus ir potencialius klientus apie esamus ir/ar būsimus Gaminių pardavimo pasiūlymus bei naujienas;
 • Atlikti veiksmus ir vykdyti veiklą, kuria siekiama gerinti Kolekcininkų žinias apie Įmonės Gaminius, įskaitant žaidimų, loterijų, konkursų, apklausų, lojalumo programų ir kitokių panašaus pobūdžio veiklų organizavimą.
 1. Ši interneto Svetainė yra skirta asmenims, kurie yra 18 metų ir vyresni. Jeigu Jūs neatitinkate šio punkto nuostatų, Jūs negalite pateikti užsakymo mūsų interneto Svetainėje.
 2. Bet kurios Svetainės lankytojai gali gauti nemokamą prieigą prie šių Taisyklių bet kuriuo metu per konkrečios Svetainės pagrindiniame puslapyje esančią nuorodą Taisyklės.
 3. Taisyklių  nuostatos  yra besąlygiškai taikomos visiems šios Svetainės lankytojams.

II. Internetinės prekybos taisyklės

Užsakymų pateikimas

 1. Norėdami pirmą kartą užsisakyti Gaminį iš mūsų interneto Svetainių, Jūs privalėsite prieš tai sukurti savo paskyrą užpildydami elektroninę registracijos formą savo asmens duomenimis. Ši paskyra padės greičiau vykdyti Jūsų vėlesnius užsakymus, kadangi nereikės iš naujo pildyti užsakymo įvykdymui reikalingų duomenų.
 2. Jūs esate atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, ypač kontaktiniams (adresui, el. pašto adresui, telefonui), Jūs įsipareigojate nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pasikeitimo informuoti Jums priimtinu būdu (paštu, telefonu, el. paštu, faksu) UAB „Monetų namai“ apie tokį pasikeitimą.
 3. Norėdami užbaigti paskyros sukūrimo procedūrą, turėsite sutikti su šiomis Taisyklėmis. Nesutikus su šių Taisyklių nuostatomis, lankytojas negalės pateikti užsakymo internetu.
 4. Mūsų Svetainėse galima užsisakyti pavienį Gaminį arba kolekciją (Uždarą arba Atvirą kolekciją). Informacija, ar konkretus Gaminys yra kolekcijos elementas, ar pavienis Gaminys, pateikiama išsamiame kiekvieno Gaminio apraše interneto Svetainėje.
 5. Informacija apie konkretų Gaminį, jam teikiamą papildomą garantiją (jei tokia yra), bei jo kaina (be pristatymo išlaidų) pateikiama jo aprašyme interneto Svetainėje. Gaminio garantija pagal įstatymą yra 2 metai nuo pristatymo dienos.
 6. Galutinė pirkimo kaina, įskaitant mokesčius bei pristatymo išlaidas, nurodoma baigus pildyti pirkinių krepšelį ir pasirinkus pristatymo būdą.
 7. UAB „Monetų namai“ patvirtina pateiktus užsakymus atsiųsdama Jums elektroninį laišką ir vykdo juos atsižvelgdama į gautų užsakymų skaičių ir turimų Gaminių kiekį.
 8. Laikoma, kad sutartis dėl Gaminio įsigijimo yra sudaryta nuo tada, kai Jūs į savo elektroninį paštą gaunate patvirtinimą apie užsakymo gavimą. Kartu su patvirtinimu apie užsakymo gavimą arba Gaminiu, Jums bus siunčiama trumpoji šių Taisyklių versija (apimanti esminę informaciją), kaip nuotoliniu būdu sudarytos sutarties kopija, ir tai bus laikoma sutarties pateikimu patvarioje laikmenoje.
 9. UAB „Monetų namai“ savarankiškai  sprendžia dėl eilės, kuria bus vykdomi užsakymai.
 10. Prie kiekvieno užsakymo siuntos pridedama sąskaita. Patikrinus Gaminio kokybę, užsakytas Gaminys supakuojamas ir išsiunčiamas adresu Kolekcininko nurodytu registracijos formoje.
 11. Kolekcija užsakoma pateikiant pirmojo tos kolekcijos Gaminio užsakymą. Šis užsakymas suteikia Kolekcininkui teisę gauti kitus tos kolekcijos Gaminius kas mėnesį be įsipareigojimo įsigyti visus likusius tos kolekcijos Gaminius. Kiekvienas kitas kolekcijos Gaminys siunčiamas Kolekcininkui vieną arba du kartus per mėnesį. Jį galima grąžinti per 15 dienų nuo siuntos gavimo dienos. Bet kuriuo metu galima atsisakyti toliau rinkti kolekciją, pranešus apie tai UAB „Monetų namai“ info linijos numeriu 8 5 274 20 27, laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.

Gaminio pristatymas ir apmokėjimas

 1. Užsakytą Gaminį pristato AB „Lietuvos paštas“ arba pasiuntinių tarnyba. Užsakymas bus įvykdytas su sąlyga, kad jo tiražas nėra išparduotas ir užsakytų Gaminių turi UAB „Monetų namai“ tiekėjai.
 2. Siuntos pristatymo laikas yra 4-6 darbo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir šventiniais periodais Gaminių pristatymas gali užtrukti ilgiau.
 3. Užsisakius kolekciją, pirmas kolekcijos Gaminys pristatomas į pašto skyrių, kuriame Kolekcininkas pats atsiima Gaminį, prieš tai už jį sumokėjęs. Tolesni užsisakytos kolekcijos Gaminiai pristatomi į Kolekcininko pašto dėžutę nurodytu adresu. Už tolesnius kolekcijos Gaminius Kolekcininkas sumoka pagal kartu su Gaminiu atsiųstą sąskaitą faktūrą. Kolekcininkas turi teisę atsisakyti mokėti už atsiųstą Gaminį ar atsisakyti toliau rinkti kolekciją, tačiau privalo atsiųstą Gaminį per 15 dienų grąžinti į artimiausią pašto skyrių.
 4. Proginiai Gaminiai, t. y., proginės monetos ir medaliai, Kolekcininko pageidavimu, pristatomi į pašto skyrių arba per pasiuntinių tarnybą.
 5. Jeigu Gaminio tiražas pasibaigęs ir Kolekcininko užsakymo įvykdyti neįmanoma, UAB „Monetų namai“ turi teisę be jokių pasekmių atsisakyti vykdyti sutartį per 30 dienų nuo jos sudarymo dienos, apie tai pranešusi Kolekcininkui. UAB „Monetų namai“ gali pasiūlyti Kolekcininkui kitą jį sudominti galintį Gaminį.
 6. Užsakyti Gaminiai siunčiami Kolekcininkui laišku su deklaruota verte arba kaip pasiuntinio atgabenama siunta.
 7. Už Gaminį sumokama jį atsiimant arba pagal sąskaitą, gautą kartu su siunta, per 10 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Kolekcininkas padengia Gaminių pristatymo išlaidas, nurodytas išsamiame Gaminio apraše ir/ar užsakymo formoje.
 8. Perkant Gaminius mūsų internetinėse Svetainėse galima sumokėti už prekes šiais būdais:
 • internetinėje Svetainėje elektroniniu būdu – per mokėjimų sistemą ,,Paysera“.
 • atsiimant siuntą – galite sumokėti už užsakytus Gaminius ir susijusius produktus atsiimdami siuntą pašto skyriuje arba siuntą pristatant kurjeriui. Tokiu atveju, dažniausiai mokėjimai priimami tik grynais pinigais.
 • pagal gautą sąskaitą faktūrą – apmokėjimą privalote atlikti per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo datos.
 • bankiniu pavedimu,
 • Perlo terminale arba artimiausiame pašto skyriuje.
 1. UAB „Monetų namai“ papildomų mokesčių, pasirinkus bet kurį apmokėjimo būdą, netaiko.
 2. Gaminio siuntos pristatymo kaina priklauso nuo įsigytų numizmatinių Gaminių krepšelio vertės:

  - jei krepšelio pirkinių suma yra lygi arba viršija 150 €, pristatymas yra nemokamas.
  - jei krepšelio pirkinių suma yra mažiau nei 149 €, taikomas pristatymo mokestis, kuris yra nurodomas formuojant užsakymą.

 3. Galimi 2 siuntos pristatymo būdai:

  - į artimiausią pašto skyrių, taikomas pristatymo mokestis 4,99 €.
  - kurjeriu, taikomas pristatymo mokestis 6,99 €.

 4. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę vienašališkai keisi Gaminių kainas, atsižvelgiant į tauriųjų metalų kainų pokyčius rinkoje.
 5. Jeigu pasikeičia Gaminių iš užsakytų kolekcijų kaina, UAB „Monetų namai“ siunčia Kolekcininkui laišką, pranešdama apie pasikeitusią kainą. Dėl UAB „Monetų namai“ pakeistos kainos Kolekcininkas gali sutarties atsisakyti.

   

  Teisė atsisakyti sutarties. Gaminio grąžinimas

 6. Nenurodydamas priežasties Kolekcininkas gali atsisakyti sutarties per 15 dienų nuo Gaminio siuntos dienos, nepriklausomai, ar tas Gaminys yra pavienis ar iš kolekcijos.
 7. Norint atsisakyti sutarties arba nusprendus toliau neberinkti kolekcijos reikia pateikti pranešimą apie sutarties atsisakymą laišku UAB „Monetų namai“, Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius,  telefonu 8 5 274 20 27 arba elektroniniu paštu info@monetunamai.lt.
 8. Gaminio grąžinimo formą galite parsiųsti ČIA.
 9. Atsisakius Gaminio ir apie tai pranešus vienu iš aukščiau nurodytų būdų, Gaminys turi būti grąžinamas UAB „Monetų namai“.
 10. Už Gaminio ir kitų susijusių produktų grąžinimą UAB „Monetų namai“ moka pats Kolekcininkas.
 11. Jei Kolekcininkas atsisako sutarties, UAB „Monetų namai“ sugrąžina jam pinigus į nurodytą sąskaitą tik grąžinus Gaminį.

 

Nekokybiško Gaminio grąžinimo procedūra

 1. UAB „Monetų namai“ yra atsakinga, kai užsakytas Gaminys pristatymo Kolekcininkui momentu neatitinka sutarties sąlygų (turi defektų). Jeigu Gaminio neatitiktis konstatuojama prieš sueinant 6 mėnesiams nuo Gaminio pristatymo Kolekcininkui dienos, laikoma, kad neatitiktis buvo pateikiant Gaminį.
 2. Jeigu užsakytas Gaminys yra nekokybiškas, Jūs galite reikalauti nemokamai pakeisti jį nauju arba reikalauti grąžinti pinigus. Monetos arba medalio apsauginės kapsulės pažeidimas nėra laikomas defektu, tačiau UAB „Monetų namai” įsipareigoja pažeistą kapsulę nemokamai pakeisti nauja.
 3. Nekokybišką Gaminį būtina atsiųsti UAB „Monetų namai“ adresu Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, užpildžius produkto grąžinimo formą. Prieš išsiunčiant nekokybišką Gaminį, prašome paskambinti į Klientų aptarnavimo skyrių telefonu 8 5 274 20 27. UAB „Monetų namai“ padengia nekokybiško Gaminio grąžinimo ir kokybiško naujo Gaminio pristatymo Kolekcininkui išlaidas.

 

Atsisakymas mokėti už gaminį ir jo negrąžinimas

 1. Neapmokėjus gauto Gaminio per 10 dienų ir jo negrąžinus per 15 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos, Kolekcininkui paštu siunčiamas pirmasis priminimo laiškas. Negavus apmokėjimo už gautą Gaminį, vėliau Kolekcininkui siunčiami dar du priminimo laiškai. Paskutinis, trečiasis, priminimo laiškas siunčiamas registruotu laišku Jūsų nurodytu pašto adresu ir/arba Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu, todėl labai svarbu, kad apie šių savo kontaktinių duomenų pasikeitimą visuomet nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 dienų, po pasikeitimo dienos, informuotumėte UAB „Monetų namai“, kaip nurodyta 10 punkte aukščiau.  Negavus apmokėjimo už atsiųstą Gaminį bei Kolekcininkui jo negrąžinus, taikomos netesybos ir informacija, įskaitant Jūsų asmens duomenis, apie susidariusią skolą perduodama specializuotai skolų išieškojimo bendrovei (konkrečios skolų administravimo/išieškojimo bendrovės nurodytos Priede Nr. 1 kartu su kitais duomenų tvarkytojais).

   

III. Svetainės naudojimosi sąlygos

 1. Naudotis mūsų Svetainėmis galima tik tuo atveju, jei Jūsų kompiuterinė sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
 • yra galima prieiga prie Interneto;
 • yra naudojama bent viena iš nurodytų naršyklių: „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“;
 • Svetainės skiriamoji geba: 1 024 x 768, 1 280 x 1 024 ir didesnė.
 1. UAB „Monetų namai“ neatsako už Jūsų naudojamus techninės įrangos defektus ir/ar techninius apribojimus, dėl kurių negalite pilnai ar dalinai naudotis Svetainėmis.
 2. Jūsų pareigos:
 • naudotis Svetainėmis laikantis šių Taisyklių, taikytinų teisės aktų, bendrųjų naudojimosi internetu principų, taip pat socialinių normų ir nusistovėjusių moralės principų, atsižvelgiant į konkrečios Svetainės sukūrimo tikslus ir paskirtį;
 • naudotis Svetainėmis tokiu būdu, kuris nepažeistų trečiųjų šalių ir UAB „Monetų namai“ teisių bei teisėtų interesų;
 • naudotis Svetainėmis tik tokiu būdu, kuris netrukdo jų veikimui, o ypač naudoti nurodytą tinkamą programinę įrangą ir įrenginius;
 • nekelti į Svetaines jokio neteisėto ir/ar nusistovėjusius moralės principus pažeidžiančio turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, turinį, susijusį su arba nurodantį į nepilnamečius, t.y. asmenis iki 18 metų amžiaus; narkotines medžiagas, svaigalus, alkoholį ir pan.; pornografiją; produktų, paslaugų ar renginių reklamą; turinį, turintį neigiamą poveikį ekonominę veiklą vykdančių subjektų (bet kokių produktų gamintojų ir bet kokių paslaugų teikėjų) geram vardui ar kenkiantį jų produktų ar paslaugų reputacijai; turinį, kuris galėtų kokiu nors būdu pažeisti sąžiningos konkurencijos principus; turinį, susijusį su religija, politika, rase, tautybe; kurstantį smurtą, rasinę, religinę ar etninę neapykantą ir pan.; laikomą amoraliu ar socialiai netinkamu; vulgarų, šmeižiantį visuomenės veikėjus ir/ar privačius asmenis; turinį kuriame būtų nepagrįstų kaltinimų kitų asmenų atžvilgiu; kuris pažeidžia intelektinės nuosavybės teises; kuriame būtų politinių komentarų; kuriame yra kitų pasisakymų, pažeidžiančių įstatymus ar skatinančių įstatymų pažeidimą.
 1. Svetainėse pateikiami įstatymų saugomi prekių ženklai, kuriais ženklinamos prekės, Gaminiai ir paslaugos ir kurie yra skirtingų su UAB „Monetų namai“ susijusių įmonių nuosavybė arba jų naudojami pagal licencijas. Svetainėse taip pat gali būti prekių ženklų, kurie yra kitų asmenų ar įmonių nuosavybė bei kuriais ženklinamos prekės, Gaminiai ir/ar paslaugos. Visi minėti prekių ženklai yra įstatymais saugomi nuosavybės objektai ir Jūs negalite jų naudoti ir/ar pateikti jų bet kokiu būdu be išankstinio raštiško atitinkamo prekių ženklo savininko sutikimo.
 2. UAB „Monetų namai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu apriboti, sustabdyti arba nutraukti prieigą prie Svetainės, atskiros jos dalies ar funkcionalumo.
 3. UAB „Monetų namai“ vykdo nuolatinę techninę Svetainių priežiūrą, kad galėtų užtikrinti jų tinkamą veikimą, tačiau neužtikrina ir negarantuoja nuolatinio Svetainių, jų puslapių, turinio prieinamumo ir jų nepriekaištingo funkcionavimo.
 4. Svetainių lankytojas supranta ir patvirtina, kad UAB „Monetų namai“ neprisiima atsakomybės už:
 • bet kokią žalą, kylančią dėl Svetainių veikimo trikdžių arba jų neprieinamumo;
 • žalą, padarytą lankytojui pažeidus trečiųjų asmenų teises, susijusią su Svetainių naudojimu;
 • bet kokią kitą žalą lankytojui, atsiradusią nesilaikant šių Taisyklių.
 1. Ši išlyga apima žalą, kylančią dėl klaidų, informacijos spragų, pertrūkių, defektų, vėlavimų, kompiuterinių virusų, taip pat ši išlyga apima ir prarastas pajamas, duomenų praradimą, neteisėtą perduodamų pranešimų ir duomenų gavimą ir jų pakeitimą bei kitokią turtinę ir neturtinę žalą.
 2. Šia ir kitomis mūsų Svetainėmis lankytojai naudojasi išskirtinai savo rizika. UAB „Monetų namai“ kiek galėdama stengiasi užtikrinti šioje Svetainėje pateiktos informacijos tikslumą, tačiau ji negali visiškai užtikrinti šios Svetainės, ypač jos turinio ir savybių, išsamumo ir patikimumo.

 

IV. Asmens duomenų tvarkymo politika

Glaustai apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas UAB „Monetų namai“, buveinės adresas yra Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. +370 5 2742027 (registruotas buveinės adresas Labdarių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika), tvarko jūsų asmens duomenis remiantis su jumis sudaryta sutartimi, teisėtų Įmonės interesų pagrindu arba remiantis jūsų sutikimu. Jūsų duomenis saugosime trejus metus po paskutinio aktyvaus veiksmo vienoje iš mūsų Svetainių arba ilgiau, jei to reikalauja teisės aktai arba mums reikia apsiginti nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • komunikacijos su Jumis;
 • užsakymų administravimo;
 • mokesčių mokėjimo;
 • sukurti Jums paskyrą;
 • rinkodaros tikslu;
 • sužinoti, kaip lankytojai/Kolekcininkai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas;
 • organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas;
 • kitiems tikslams su Jūsų sutikimu.

 

Asmens duomenų pateikimas yra privalomas nuotolinės sutarties sudarymui bei mokestinių ir kitų įstatymų reikalavimų įvykdymui. Nepateiktus asmens duomenų, negalėsime jums pateikti pageidaujamos informacijos ar paslaugos internetu.

Jūsų asmens duomenys bus perduodami kitoms grupės įmonėms, duomenų tvarkytojams, kurie padeda mums įvykdyti su nuotolinės sutarties sudarymu ir įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus bei kitiems gavėjams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų Įmonės interesus.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šiais teises: žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, prašyti ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, perkelti asmens duomenis, prieštarauti tolimesniam tvarkymui, pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, atšaukti savo sutikimą.

Informuojame, kad mūsų valdomi asmens duomenys yra profiliuojami. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymo politiką skaitykite 52-84 punktuose žemiau arba susisiekite su mumis el. paštu info@monetunamai.lt.

 1. Šis Taisyklių skyrius nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas siekiant registruotis šioje Svetainėje, naudojantis Svetaine, kiekvieną kartą Svetainės lankytojui norint pasiekti UAB „Monetų namai“ teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) jis naudoja.
 2. Duomenų valdytojas: UAB „Monetų namai“ yra laikoma asmens duomenų, pateiktų naudojantis Svetainės funkcionalumais, valdytoju. Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Monetų namai“, įmonė įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kurios buveinės adresas yra Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, Tel. +370 5  2742027, juridinio asmens kodas 302247924, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.
 3. Patvirtiname, kad mūsų Svetainių lankytojų duomenys yra tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie Svetainės lankytojus.
 4. Duomenų tvarkymo pagrindas: priklausomai nuo situacijos, visi duomenys, nurodyti šiose Taisyklėse, yra tvarkomi nuotolinės sutarties su Kolekcininku sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu, teisėtų Įmonės interesų – savo platinamų Gaminių ir susijusios produkcijos vartojimo skatinimas ir informacijos apie Gaminius skleidimas, duomenų perdavimas įmonių grupės viduje, web analizės ir rinkos tyrimų atlikimas, pagrindu arba remiantis lankytojo/Kolekcininko sutikimu. Duomenys gaunami tiesiogiai iš lankytojo/Kolekcininko. Duomenų tvarkymo teisėtų Įmonės interesų teisiniu pagrindu atveju buvo atliktas duomenų subjektų ir Įmonės interesų balanso testas, kuris parodė, kad reikšmingo poveikio duomenų subjektams nesukels tai, kad kai kurie jų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant Įmonės, aukščiau išvardintų, teisėtų interesų.
 5. Saugojimo terminas. Svetainės lankytojų/Kolekcininkų asmens duomenys bus saugomi visą laiką, kol jis bus užsiregistravęs vienoje iš mūsų Svetainių, ir trejus metus po paskutinio aktyvaus veiksmo Svetainėje, išskyrus asmens duomenis, renkamus mokestiniais tikslais, kurie remiantis taikytinais teisės aktais turi būti saugomi 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
 6. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir namų pašto adresas, banko pavadinimas. Šie asmens duomenys bus naudojami Gaminių pristatymui ir kitai susijusiai komunikacijai su jumis pateikti, todėl labai svarbu, kad jūs apie bet kokius šių duomenų pasikeitimus nedelsiant informuotumėte UAB „Monetų namai“ kaip numatyta 10 punkte aukščiau. Apsilankius Svetainėje, tinklalapis naudos viešus lankytojo sistemos duomenis, vadovaujantis bendraisiais interneto ryšio principais (pvz., IP adresą, geolokaciją ar interneto naršyklės versiją). IP adresas ir kiti duomenys gali būti naudojami tam, kad lankytojui/Kolekcininkui būtų teikiamas pritaikytojo tipo turinys, įskaitant reklamą apie Įmonės produkciją. Be to, Įmonė renka duomenis apie jos Svetainių naudojimą, pvz., lankytojo/Kolekcininko apsilankymų tam tikruose puslapiuose skaičių ir dažnį. Šie duomenys naudojami tik suvestinių forma ir gali būti perduodami su Įmone susijusioms bendrovėms. Tačiau jose nėra jokios lankytojo/Kolekcininko asmeninės informacijos.

  Taip pat galime rinkti toliau nurodytą informaciją: įrenginio informaciją (operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms/Gaminiams pasiekti, parametrai); prisijungimo informaciją (t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate šioje mūsų Svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų naudojimo informacija pateikiama žemiau); vietos informaciją (t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų Svetainės turiniu).

 7. Lankytojas/Kolekcininkas neprivalo pateikti savo asmens duomenų, tačiau be jų Įmonė negalės suteikti pageidaujamos informacijos ar paslaugos internetu, o lankytojas/Kolekcininkas gali prarasti galimybę gauti naujausią informaciją apie išskirtinius Gaminius, dalyvauti tam tikrose Įmonės organizuojamose programose, žaidimuose, loterijose ar kitoje veikloje.
 8. Įmonė įspėja, kad internetu siunčiami pranešimai gali būti neteisėtai atskleisti trečiųjų šalių, todėl  pataria elektroniniu paštu nesiųsti informacijos, kurią norėtumėte išlaikyti paslaptyje.
 9. Jeigu lankytojas/Kolekcininkas leido Įmonei informuoti jį/ją ir siųsti pranešimus susijusius su mūsų  Svetainėse pateikiamu turiniu elektroninio ryšio priemonėmis, jis/ji turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti šią informaciją ir (arba) pareikalauti ištrinti jo/jos asmens duomenis, kreipdamasis el. paštu šiuo adresu info@monetunamai.lt.
 10. Jei dalyvaujate mūsų Svetainėse rengiamose akcijose, žaidimuose, apklausose ar kitoje panašaus pobūdžio veikloje, galime paprašyti nurodyti ir daugiau savo asmens duomenų.
 11. Mes taip pat galime gauti informacijos apie jus iš kitų komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.
 12. Duomenų tvarkymo tikslai. Šios Svetainės funkcionalumų dėka surinktą informaciją, tvarkome tik tais tikslais, kurie yra nurodyti šiose Taisyklėse, kaip antai:
  • Komunikacijos su jumis;
  • Užsakymų administravimo;
  • Mokesčių mokėjimo;
  • Sukurti Jums paskyrą, kad galėtumėte paprasčiau naudotis šia mūsų Svetaine;
  • Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį jums naršant internete ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, Kolekcininkus, Gaminius, kitus produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
  • Sužinoti, kaip lankytojai/Kolekcininkai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus, Gaminius bei paslaugas.
  • Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.
  • Kitais būdais su jūsų sutikimu.
 13. Informuojame, kad surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai paskelbti UAB „Monetų namai“ valdomose interneto Svetainėse/ socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.
 14. Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
  • Duomenų tvarkytojams, kurie padeda Įmonei įvykdyti su nuotolinės sutarties sudarymu įgyvendinimu susijusius įsipareigojimus (pavyzdžiui spaustuvėms, skolos išieškojimo bendrovėms, pašto ir kurjerių tarnyboms, interneto svetainių priežiūros paslaugų teikėjams, skambučių centrui). Kai kurie duomenų tvarkytojai yra registruoti trečiosiose šalyse, įskaitant, bet neapsiribojant, Norvegija. Tikslus duomenų tvarkytojų/gavėjų sąrašas, kuriems Įmonė gali patikėti tam tikras duomenų tvarkymo operacijas, yra nurodomas šių Taisyklių Priede Nr. 1.
  • Kitoms su Įmone susijusioms bendrovėms, kurių išsamų sąrašą rasite Priede Nr. 1;
  • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba, kai tai yra būtina, siekiant apsaugoti mūsų Įmonės interesus.
 15. Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
  • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
  • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
  • norėdami apsaugoti Įmonės arba bet kurios iš UAB „Monetų namai“ grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
  • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
  • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.
 16. Kai asmens duomenys yra siunčiami į trečiąsias šalis pasirūpinsime, kad duomenų perdavimas būtų paremtas Standartinėmis sąlygomis (angl. European Model Clauses), patvirtintomis ES arba, kad būtų taikomos kitos adekvačios apsaugos priemonės.
 17. Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
 18. Mūsų Svetainėse gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Įmonė nekontroliuoja. UAB „Monetų namai“ neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

Jūsų teisės

 1. Lankytojas/Kolekcininkas, kaip duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Įmonės veikloje, turi šias teises:
  • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
  • Teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Įmonė gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 2. Jei Jūs, Jūsų vaikas ar kitas asmuo per mūsų Svetaines, paštu ar kitokiu (elektroniniu ar neelektroniniu) būdu pateikė Jūsų vaiko asmens duomenis ir Jūs pageidaujate tą informaciją peržiūrėti, pataisyti ar ištrinti iš mūsų duomenų bazės, prašome pranešti mums apie tai raštu, internetiniame puslapyje nurodytu adresu. Remdamiesi Jūsų prašymu ir patikrinę Jūsų tapatybę, pašalinsime informaciją kaip galėdami greičiau.
 3. Jūsų asmens duomenų tvarkymui yra taikomas profiliavimas, kurio metu pagal pirkinių krepšelio sumą esate priskiriamas VIP arba Best klientų kategorijai. Jokių teisinių ar kitų reikšmingų pasekmių šis profiliavimas Jums nesukelia.

 

Slapukai

 1. Šiose Taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
 2. Lankantis mūsų Svetainėse, lankytojo/Kolekcininko naršyklė automatiškai siunčia kai kuriuos duomenis, pavyzdžiui, naudojamo kompiuterio IP (interneto protokolo) adresą. Įmonė renka tokią informaciją per slapukus ir signalinius žiniatinklio indikatorius, siekdama geriau suprasti, kaip yra naudojamasi konkrečia Svetaine.
 3. Jums besilankant mūsų Svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Įmonei atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto Svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo Svetaines tobulinti, padaryti ją patogesnę jūsų naudojimui.
 4. Slapukus, naudojamus šioje Svetainėje galima sugrupuoti į šiuos tipus:
  • Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama Svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti Svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai Svetainei veikti.
  • Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja Svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, Svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi Svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Svetainės veikimą.
  • Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį Svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti savo krepšelio turinį.
 1. Mūsų naudojamų slapukų šioje Svetainėje sąrašas:

Slapukas

 

Pavadinimas

 

 

 

 

 

Paskirtis

Sukūrimo laikas

Galiojimo laikas

Monetunamai.lt slapukas

shg_returning

 

 

Vartotojas gali matyti rekomenduojamus produktus

Įeinant į puslapį

Įvairus

Monetunamai.lt slapukas

info_cookie

Slapukas fiksuoja puslapio krovimo trukmę ir anonimizuotą sesijos ID. Slapukas nefiksuoja jokių asmeninių duomenų.

Sutikus su slapukų naudojimo politika

1 metai

Monetunamai.lt slapukas

joomla_remember_me_(random)

Naudojamas vartotojui automatiškai prisijungti prie paskyros, sugrįžus į internetinę parduotuvę

Po prisijungimo prie paskyros

60 dienų

Monetunamai.lt slapukas

joomla_user_state

 

Naudojamas prisijungusiems vartotojams

Po prisijungimo prie paskyros

Prisijungimo metu

Monetunamai.lt slapukas

(session cookie)

 

Lankytojo sesijos slapukas

Surinkus svetainės adresą

2 valandos

Optimizely.com

slapukas

optimizelyEndUserId
optimizelyBuckets
optimizelySegments
optimizelyPendingLogEvents

Parenkama, kuri svetainės versija rodoma vartotojui (naudojamas ilgo laiko A/B testams)

Po prisijungimo prie paskyros

10 metų

Google Analytics

slapukas

__utma

__utmt

__utmb

__utmz

__utmv

Naudojami informacijai apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei duomenims apie lankytojų techninius įrenginius rinkti. Rezultatas statistinis, neįdentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

Apsilankius svetainėje

2 metai

10 minučių

30 minučių

6 mėnesiai

2 metai

Google AdWords

slapukas

_gac_UA-XXXXXXXX-XX

Naudojamas stebėti Google AdWords skelbimų statistiką ir apjungti svetainės bei Google Analytics informaciją apie konversijas

Apsilankius svetainėje

90 dienų

Zopim Chat

slapukas

__zlcmid
__zlcprivacy

Reikalingas pokalbio lango svetainėje funkcijai

Apsilankius svetainėje

1 metai

HotJar

slapukas

_hjIncludedInSample

 

Slapukas, skirtas identifikuoti lankytoją, kuris įtrauktas į anonimišką svetainės analizę.

Įeinant į puslapį

1 metai

 

 1. Slapukų pagalba renkami šie duomenys:
  • Administruodami Svetainę bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
  • Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami Svetainėje, nurodyti aukščiau.
  • Užsisakant Gaminius ir susijusius produktus tvarkome duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefonas, adresas.
 2. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 3. Informuojame, kad be kita ko, naudojame slapukus siekdami jums pateikti pritaikytąjį turinį, kurį pateikiame jums, kai jūs naršote kituose interneto puslapiuose naudodamiesi ta pačia naršykle.
 4. Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.
 5. Be Įmonės naudojamų slapukų, mūsų Svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
 6. Jei dėl šios Asmens duomenų tvarkymo politikos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti el. paštu duomenuapsauga@monetunamai.lt

 

V. Skundų teikimas ir nagrinėjimas

 1. Bet kokie skundai, susiję su užsakymu, gali būti pateikiami el. pašto adresu: info@monetunamai.lt. Savo pažeistas teises galite ginti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamiesi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar kitas valstybės institucijas
 2. Skunde būtina nurodyti: savo vardą ir pavardę bei elektroninio pašto adresą, taip pat išsamų skundo aprašymą ir priežastį.
 3. Įmonė arba Įmonės įgaliotas atstovas išnagrinės jūsų skundą per 30 darbo dienų nuo jo ir visos reikalingos papildomos informacijos gavimo dienos ir praneš jums elektroniniu paštu apie nagrinėjimo rezultatą.
 4. Jei skunde pateiktus duomenis ar informaciją reikia papildyti ir/ar patikslinti, Įmonės prašymu, Jūs privalote ją papildyti ir/ar patikslinti. Skundo nagrinėjimo laikotarpis bus pratęstas tiek laiko, kiek Jums reikės laiko pateikti papildomą informaciją.

 

VI. Baigiamosios nuostatos

 1. Vienos iš Taisyklių nuostatų ar sąlygų pripažinimas nebegaliojančia neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.
 2. UAB „Monetų namai“ turi teisę bet kada keisti šias Taisykles pranešdama apie pakeitimo faktą konkrečioje Svetainėje. Ankstesnė(s) šių Taisyklių versija bus saugoma UAB „Monetų namai“ 5 metus po tos Taisyklių versijos pakeitimo.
 3. Jeigu po Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo lankytojas/Kolekcininkas ir toliau naudojasi konkrečia Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su Taisyklių pakeitimu ir/arba papildymu ir įsipareigoja jų laikytis.
 4. Taisyklių  pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo Svetainėje/se dienos, nebent Įmonė nurodytų kitą pakeitimų įsigaliojimo dieną. Lankytojams/Kolekcininkams rekomenduojama reguliariai peržiūrėti Taisykles ir visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.
 5. Užsakymai, pateikti iki šių Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos, vykdomi pagal Taisyklių nuostatas, galiojusias užsakymo pateikimo dieną.
 6. Įmonė neprisiima atsakomybės už techninius nesklandumus, kuriuos sukelia nuo jo nepriklausančios priežastys ir kurie yra susiję su Svetainių ir/ar tam tikrų jų  skyrių funkcionavimu, įskaitant, bet neapsiribojant, šios Svetainių ir/ar tam tikrų jų skyrių neprieinamumą.
 7. Šios Taisyklės aiškinamos bei Taisyklėse neaptarti atvejai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 8. Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.
 9. Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 gegužės 8 d.
 10. Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų Svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus aukščiau nurodytu adresu arba telefonu.

________________

Priedas Nr. 1

 

Duomenų gavėjų sąrašas

 

Duomenų gavėjo pavadinimas

Duomenų teikimo tikslas

UAB „NFQ Technologies“

Partneris nuomojantis platformą naujienlaiškiams siųsti

UAB „Paysera“

Partneris mokėjimams internetu administruoti

OY „DevNet“

Interneto svetainių diegimo ir administravimo partneris

AB „Lietuvos paštas“

Produkcijos siuntimo administravimas

UAB „Printas“

Spaudos darbų partneris

UAB „Transcom world wide“

Skambučių centro paslaugos. Atsakinėja į klientų užklausimus ir vykdo pardavimus

UAB „Zorvidas“

Partneris kontoros IT ūkiui prižiūrėti

UAB „Tenesys“

Partneris teikiantis virtualios telefonų stotelės paslaugas

UAB „Customer care Services“

Partneris teikiantis skolų administravimo paslaugas

Samlerhuset Norge

Informacinės sistemos Bizman serverių valdytojas

OY „Nordic Moneta“

Teikia Bizman sistemos IT priežiūros paslaugas

Sp. Z.oo. „Skrabnica Narodowa“

Teikia interneto svetainių priežiūros paslaugas