Prisijungti

Registruotas vartotojas:

8 5 274 20 27
Jūsų prekių krepšelis tuščias.

Žymiausia pasaulio monetų kalyklų atstovė ir oficiali kolekcinių monetų ir medalių platintoja Lietuvoje UAB „Monetų namai“ norėdama priminti apie garsiausią Lietuvos istorijos porą Barborą Radvilaitę ir Žygimantą Augustą įamžino juos paauksuotame medalyje. Lietuvos istorijoje jie minimi kaip viena iš garsiausių ir romantiškiausių porų.


Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto monetaPasak Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotojos, istorikės dr. Jolantos Karpavičienės, tirdami praeitį, istorikai dažnai pirmenybę teikia valstybės ar politinių įvykių istorijai. „Tačiau dabarties žmogui rūpi ir subjektyvioji istorijos tėkmė – žmonių santykių raiška, o visų pirma universalioji aistros ir meilės tema. Toks požiūris suprantamas ir skatintinas – jis tarsi „priartina“ praeities reiškinius prie mūsų‚ padaro istoriją sava. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilė skleidėsi Renesanso epochoje, kuri iškėlė laisvos, išsilavinusios, kuriančios ir mylinčios asmenybės idealą.

Žygimantui ir Barborai skirtas medalis pagilins mūsų istorinę atmintį, žadins domėjimąsi Lietuvos istorija bei jos europiniu kontekstu. Gilindamiesi į iškiliosios poros gyvenimą, galime stebėti, kaip į Lietuvą iš Europos sklido Renesanso kultūros reiškiniai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencijoje ir didikų rūmuose vyko intensyvus intelektualinis, muzikinis, literatūrinis gyvenimas, skleidėsi dvaro pramogų (medžioklės, šokių, pokylių) kultūra, plito renesansinė mada“,- kalbėjo Jolanta Karpavičienė.

Kaip teigia UAB „Monetų namai“ vadovė Ieva Galiauskienė, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės istorija pagyvina bei suteikia spalvų mūsų šalies senosioms kronikoms. „Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija iki šių dienų tebedomina daugelį  visuomenės veikėjų: istorikus, menotyrininkus. Šios poros ryšys įkvepia ne vieną Lietuvos menininką. Nėra abejonių, kad Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė yra  viena iš garsiausių Lietuvos porų. Įamžindami juos paauksuotame medalyje, tikime, kad taip prisidėsime prie šalies istorijos puoselėjimo ir neleisime pamiršti apie tokias iškilias asmenybes,“ - pažymėjo Ieva Galiauskienė.

Paauksuoto medalio averse pavaizduoti Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės portretai. Greta jų iškaldinti poros gyvenimo ir mirties metai. Medalį sukūrusios olandų dizainerės Elles Kloosterman inicialai EK matyti dešinėje pusėje netoli medalio briaunos. Palei briauną – įrašas ŽYGIMANTAS AUGUSTAS • BARBORA RADVILAITĖ. Medalio reverse pavaizduotas įvairių epochų stilizuotas Vytis. Puslankiu palei medalio briauną iškaldintas kolekcijos pavadinimas „Iškiliausi Lietuvos žmonės“.

Atkakliai kovodamas už savo meilę, Žygimantas Augustas drįso sulaužyti to meto dinastinių vedybų stereotipus ir pasipriešinti visuomenės opinijai. Barbora buvo kilusi iš kunigaikštiškos, tačiau ne iš valdovų giminės. Žygimantą pavergė ne tik moters grožis, jaunuolius siejo bendri pomėgiai ir interesai. Valdovas slapta vedė mylimąją ir išsireikalavo, kad seimas pripažintų žmonos teisę į karūną. 1550 m. guodžio 7 d. Barbora Radvilaitė Krokuvoje buvo vainikuota Lenkijos karaliene ir Lietuvos didžiąja kunigaikštiene. Deja, nepagydoma liga buvo negailestinga – 1551 m. gegužės 8 d. Barbora mirė. Ji palaidota Vilniaus arkikatedroje.