ŠVĘSKIME - 100 METŲ ATKURTAI LIETUVOS VALSTYBEI!


Pasirašius Lietuvos Nepriklausomybės Aktą buvo labai svarbu apie jį pranešti Lietuvos žmonėms ir visam pasauliui. Beveik 100 metų sulaukęs 1918 m. vasario 19 d. „Lietuvos aido“ numeris buvo vienintelis išlikęs liudijimas apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą, nes iki 2017 metų visi kiti šaltiniai buvo laikomi dingusiais.

Tuo metu kiekvienas lietuviškas laikraštis prieš spausdinant buvo tikrinamas okupantų valdžios cenzūros. Vos pamatęs šį „Lietuvos Aido“ numerį cenzorius iš karto pasiuntė į spaustuvę kareivius, kurie išbarstė jau surinktą raidžių rinkinį ir konfiskavo visus rastus laikraščio egzempliorius. Akto ir akto teksto platinimas buvo paskelbtas nelegaliu. Nujaučiant tokią įvykių eigą buvo spėta savavališkai išspausdinti kelis šimtus laikraščio egzempliorių ir dalį jų paslėpti. Vėliau Nepriklausomybės Aktui dingus išlikę „Lietuvos Aido“ egzemplioriai buvo vieninteliai tų dienų liudininkai. Šiuo metu vienas iš išlikusių „Lietuvos aido“ numerių saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

UAB „Monetų namai“ švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, įamžino šį ypatingai svarbų istorinį dokumentą auksu padengtame puslapyje!

Kodėl verta įsigyti?

  • Auksu padengtas istorinis simbolis
  • Išmatavimai net 145 x 210 mm!
  • Pristatomas specialiame rėmelyje-stove
  • Atkartotos net smulkiausios detalės
  • Vaizdą suteikė Šiaulių „Aušros“ muziejus
  • Autentiškumas patvirtinamas sertifikatu
  • Pristatomas elegantiškoje dėžutėje

Apie laikraštį

Valstybės laikraštis „Lietuvos aidas“ buvo įsteigtas 1917 m. rugsėjo 6 d. Laikraščio redaktorius ir steigėjas – būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. „Lietuvos aidas“ spausdino svarbiausius vyriausybinius dokumentus, aktualius straipsnius, žinias iš viso pasaulio. „Lietuvos aide“ dirbo ar bendradarbiavo Mykolas Biržiška, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Antanas Žmuidzinavičius. Laikraštis ėjo iki pat sovietų okupacijos.

Specifikacijos
Leidimo metai:
2017
Padengimas:
auksas (999/1000)
Išmatavimai:
145 x 210 mm
Tiražas:
1000 vnt.

Priėmus ir pasirašius Lietuvos Nepriklausomybės Aktą reikėjo kaip galima greičiau jį paviešinti. Tai buvo keblu kadangi okupacinė vokiečių valdžia griežtai cenzūravo Lietuvos spaudą, o susisiekimas su Berlynu buvo galimas tik per okupacinės valdžios institucijas ir su jų pritarimu. Abiem atvejais reikėjo gauti oficialų vokiečių administracijos leidimą. Okupacinė valdžia ne tik nedavė leidimo, bet ir darė viską, kad užkirstų kelią Akto viešinimui.

Aktas išspausdintas dienraščio „Lietuvos aidas“ vasario 19 d. numerio pirmajame puslapyje. Tačiau šis numeris taip ir neišvydo dienos šviesos. Mat pagal galiojusias to meto taisykles signalinis laikraščio egzempliorius buvo įteiktas cenzoriui. Šis, užuot išbraukęs jam neįtikusį tekstą, tuoj pat į spaustuvę atsiuntė būrį kareivių. Kareiviai išbarstė jau surinktą raidžių rinkinį, konfiskavo kelis korektūrinius egzempliorius, o spaustuvę paprasčiausiai uždarė. Akto platinimas paskelbtas nelegaliu. Vis dėlto nujaučiant tokią įvykių eigą buvo spėta savavališkai išspausdinti kelis šimtus laikraščio egzempliorių. Signatarui Petrui Klimui pasisekė paslėpti maždaug 60 vienetų. „Lietuvos aidas“, protestuodamas prieš vokiečių cenzūros veiksmus, tą dieną iš viso nepasirodė.

Slapta į Vokietiją nugabentą Akto tekstą Vasario 18 dieną išspausdino keli Vokietijos laikraščiai (pvz.: „Das Neue Litauen“, „Vossische Zeitung“, „Taegliche Rundschau“, „Kreuzzeitung“). Tačiau, įsikišus cenzūrai, kituose leidiniuose skelbti šį dokumentą buvo uždrausta.

Taip, užsisakau paauksuotą istorinį Vasario 16-osios aktą už 149 € (papildomai apmokamos siuntos pristatymo išlaidos 4,99 €). Sąskaitą apmokėsiu atsiimdamas/-a siuntinį arba internetu.

Jeigu gauta siunta nepateisins lūkesčių, ją galėsiu grąžinti per 15 dienų nuo jos gavimo dienos.

Siunta bus pristatyta per 4 - 6 darbo dienas. 

Siuntos pristatomos tik Lietuvoje – užsisakyti produktai nesiunčiami į užsienio šalis. 

Savanoriškai pateikiu savo asmens duomenis ir sutinku, kad jie būtų tvarkomi įmonės UAB „Monetų namai“ užsakymo vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.