Sausio 13-oji – kiekvienam lietuviui svarbi data, simbolizuojanti tautinę vienybę vardan tikslo, pasiaukojimą, susitelkimą ir ryžtą to tikslo siekiant.

1991-ųjų sausio 13-oji yra bene liūdniausia nepriklausomos Lietuvos istorijos data. Tačiau kartu ji pažymi ir Lietuvos pergalę prieš Sovietų Sąjungos paskelbtą karą. Sausio 13-osios įvykiai tapo simboliu, įprasminančiu didvyrišką pasipriešinimą jėgos filosofija besivadovaujančiai Sovietų Sąjungai. Brutalią jėgą ir smurtą Sovietų Sąjunga naudojo slopindama maištus nepriklausomybės siekiančioje Vengrijoje (1956 m.) bei Čekoslovakijoje (1968 m.), tad šiuo atžvilgiu Lietuvos įvykiai nebuvo išskirtiniai. Ypatinga ir simboliška yra tai, jog Lietuva pasipriešino, visiems laikams užgniauždama tą jėgą. Sausio 13-osios įvykiai, nusinešę vienos merginos ir trylikos, daugiausia jaunų, vyrų gyvybes, turėjo didelės reikšmės lietuvių tautiškumui ir nepriklausomos valstybės raidai.

Apie kruvinus sausio įvykius išgirdo ir visas pasaulis. Vakarų valstybių vadovai griežtai pasmerkė Sovietų Sąjungos militaristines akcijas Vilniuje, daugelyje Europos miestų daugiatūkstantinės demonstracijos reiškė paramą Lietuvai, o Islandija pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Žlugus 1991 m. rugpjūtį surengtam pučui Maskvoje, iširo Sovietų Sąjungos imperija. Lietuva liko gyvuoti.

Užsisakykite šį gryno aukso atminimo medalį tik už 199 €!

  • Medalis nukaldintas iš 999/1000 aukso
  • Pristatomas specialiai kurtoje proginėje dėžutėje
  • Medalio tiražas - tik 1000 vnt.
  • Medalis nukaldintas Lietuvos monetų kalykloje

Medalio averso pagrindinis motyvas – neužmirštuolės žiedas. Neužmirštuolė - iniciatyvos, skirtos atminti laisvės kovų didvyriams, simbolis. Ši iniciatyva iškilo minint 25-ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines. Neužmirštuolės žiedas tarsi įprasmina, kad mes atsimename, kodėl esame laisvi ir esame dėkingi tiems, kurie žuvo ar nukentėjo kovose už Lietuvos laisvę. Neužmirštuolės žiedu parodome, kad jų dovana ateities kartoms neliko pamiršta. Parodo, kad esame dėkingi. Kad laisvai kurdami dabarties Lietuvą esame įsipareigoję vertinti ir atsakingai naudotis laisvės dovana.

Reverse pavaizduotas dailininko Petro Repšio sukurtas stilizuotas Vytis – lietuviškos heraldikos ženklas. Tai – matinis, reljefinis šarvuoto raitelio su skydu ir kalaviju atvaizdas.

Kartu su medaliu gausite autentiškumą patvirtinantį sertifikatą ir prabangią dėžutę medaliui laikyti.

Specifikacijos
Leidimo metai:
2017 m.
Metalas:
grynas auksas (999/1000)
Skersmuo:
13,0 mm
Masė:
1,224 g (1/25 uncijos)
Nukaldinta:
Lietuvos monetų kalykloje
Kokybė:
proof-like
Reverso autoriai:
Petras Repšys; Giedrius Paulauskis
Tiražas:
tik 1000 vnt.

Visų valstybių ir tautų gyvenime ateina dienų ir valandų, kai išbandoma jų valia, brolybė ir ryžtas apginti tai, kas svarbiausia. Tokių akimirkų, pačių sudėtingiausių ribinių situacijų metu sprendžiamas visų bendruomenės narių likimas. Išbandomi šios bendruomenės žmogiški ryšiai ir pasiryžimas vienas dėl kito daug paaukoti ir atiduoti. Mes, Lietuvos piliečiai, tokių dienų ir akimirkų patyrėme ne kartą – pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės kovų 1918-20 m. laikotarpiu, vykstant 1944-56 m. laisvės kovoms, 1991-ųjų sausio 13-ąją.

Šie ypatingo susitelkimo ir bendrystės momentai reikalavo didžiulių kiekvieno laisvės troškusio žmogaus pastangų veikti vardan tikėjimo tiesa ir laisve. Veikti vardan to, kad būtų gera ne tik sau, bet ir esančiam šalia. Taip buvo ginamas orus ir savarankiškas gyvenimas nuo svetimųjų valios nepriklausančioje valstybėje. Kad ateities kartos galėtų kurti savo sėkmės Lietuvą.

Mes, Lietuvos vaikai, kovojome už dalykus, kurie pirmiausiai iškovojami  ne ginklais, bet tiesa. Štai ką reiškė ne vieną kartą besitęsusios laisvės kovos. Įgyvendinome ir iki šiol įgyvendiname misiją, kad Lietuvos, kurią gera kurti, istorija tęstųsi.

Visa, kas brangiausia už nepriklausomą valstybę atidavę didvyriai širdimi žinojo už ką jie stoja ir kodėl taip reikia. Stojo už geresnį pasaulį, už klestinčią valstybę, už orų ateities kartų gyvenimą. Už tai atiduotos gyvybės.

Žuvusius ir nukentėjusius kovojant už Lietuvos laisvę atminkime ne liūdesiu, o džiaugsmu ir dėkingumu. Parodykime, jog jų dovana ateities kartoms neliko pamiršta. Parodykime, kad  mūsų daug. Kad esame dėkingi. Kad laisvai kurdami dabarties Lietuvą esame įsipareigoję vertinti ir atsakingai naudotis laisvės dovana. 

Šaltinis: www.neuzmirsk.lt.

 

Taip, aš užsisakau gryno aukso medalį „Neužmirštuolė“ už 199 €. Sąskaitą apmokėsiu artimiausiame pašto skyriuje atsiimdamas/-a siuntinį arba internetu.

Medalį galiu grąžinti per 15 dienų nuo jo gavimo. 

Siunta bus pristatyta per 4 - 6 darbo dienas.

Savanoriškai pateikiu savo asmens duomenis ir sutinku, kad jie būtų tvarkomi įmonės UAB „Monetų namai“ užsakymo vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.