Pristatome sidabru ir auksu dengtų medalių kolekciją „Lietuvos istorijos įvykiai“. Tai kolekcija, kurios medaliuose įamžinti svarbiausi mūsų šalies istorijos vingiai. Medalių dizainus kūrė žymūs Lietuvos menininkai Algirdas Bosas ir Petras Repšys. Užsisakykite kolekciją dabar ir kiekvieną mėnesį galėsite džiaugtis vis kitu išskirtinio dizaino medaliu.

DOVANA! Kiekvienam užsisakančiam kolekciją dovanojame spalvomis puoštą medalį „Mūsų trispalvė“. Trispalvė Gedimino kalne visada buvo laisvos ir nepriklausomos Lietuvos ženklu.

Kolekcijos pirmasis medalis skirtas Vasario 16-ajai. Originalus dizainas ir aukščiausia kaldinimo kokybė suteikia šiam medaliui išskirtinės vertės. Medalio averse vaizduojamas Signatarų Namų, kuriuose buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas, fragmentas. Viršuje spausdintinėmis raidėmis iškaldintas užrašas „VASARIO 16-OJI“, o apačioje matyti užrašas „LIETUVOS AIDAS“, Vytis ir Nepriklausomybės paskelbimo data.

Kodėl verta kolekcionuoti?

  • Medaliai padengti 999/1000 prabos sidabru ir auksu
  • Medaliai įamžina svarbius istorinius įvykius
  • NEMOKAMAS teminis dėklas kolekcijai laikyti
  • DOVANA medalis Mūsų trispalvė
  • Pirmasis medalis - „Vasario 16-oji“ - tik 19 € (+ pristatymo išlaidos 4,99 €) *

Kolekcijos medaliai dengti grynu 999/1000 sidabru, o dalis iškilaus reljefo išryškinta grynu 999/1000 auksu. Harmoninga sidabro ir aukso kompozicija suteikia medaliams ypatingo grožio.

Pirmąją kolekcijos seriją sudaro 8 pasidabruoti ir dalinai paauksuoti medaliai. Iš viso planuojame išleisti tris kolekcijos serijas. Kolekcijos medaliuose vaizduojami reikšmingi mūsų šalies istorijos įvykiai. Juk Lietuvos istorija yra labai permaininga – netrūksta nei džiugių, nei dramatiškų akimirkų, tai atsispindi ir kolekcijoje „Lietuvos istorijos įvykiai“.

Kiti kolekcijos medaliai iš pirmosios serijos: Nepriklausomybės kovos, Didysis Vilniaus Seimas, „Aušra“, Žalgirio mušis, Mindaugo karūnavimas, Skrydis per Atlanta, Vilniaus universiteto įkūrimas.


*  Nurodyta kaina galioja tik užsisakant kolekciją. Įprasta medalio kaina - 29 € (+ pristatymo išlaidos 4,99 €). Norėdami užsisakyti tik pirmąjį kolekcijos medalį, skambinkite telefonu 8 5 274 20 27.
** Reikės apmokėti tik pristatymo išlaidas 4,99 €. Daugiau informacijos pirkimo sąlygose.

Specifikacijos
Pirmasis medalis:
„Vasario 16 – oji“
Metalas:
vario-nikelio lydinys dengtas grynu 999/1000 sidabru ir dalinai dengtas grynu 999/1000 auksu
Skersmuo:
38,6 mm
Masė:
24,0 g
Kokybė:
Proof-like
Kolekcijos tiražas:
7 500 vnt.

1918 m. Antano Smetonos vadovaujama Lietuvos Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi. Lietuvos Nepriklausomybės aktas, skelbiantis, jog Lietuvos Taryba Lietuvą „atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“ buvo pasirašytas 1918 m. vasario 16 d. Tarybos posėdžiui pirmininkavo dr. Jonas Basanavičius. Valstybės Atkūrimo aktas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26, name, kuriame dabar įsikūrę Signatarų Namai. Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą, kurį pasirašė visi 20 Lietuvos Tarybos narių – Nepriklausomybės akto signatarų. Po Nepriklausomybės paskelbimo Lietuvą tebevaldė vokiečiai. Jie reikalavo, kad Lietuvos Taryba paskelbtų amžinąją sąjungą su Vokietija. Bet kilus revoliucijai Vokietijoje, Lietuva išvengė šios valstybės aneksijos ir pasiekė galutinio Nepriklausomybės pripažinimo.

Tai – faktai, kuriuos žino ir širdyje nešiojasi kiekvienas lietuvis. Vasario 16-oji tapo Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse gyvenančių lietuvių tautine švente, simbolizuojančia visų lietuvių pastangas iškovoti tautos laisvę ir valstybės nepriklausomybę. Vasario 16-osios aktu Lietuvos Taryba – vienintelė to meto lietuvių tautos suverenumo reiškėja – skelbė pasauliui ne iš naujo kurianti Lietuvos valstybę, bet ją atstatanti. Lietuvos Taryba galėjo remtis kiekvieno lietuvio sąmonėje tebepuoselėjamomis valstybingumo tradicijomis, siekiančiomis pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo valdymą. Tad Vasario 16-oji – kiekvienam lietuviui svarbi data, simbolizuojanti tautinę vienybę vardan vieno svarbaus tikslo, susitelkimą ir ryžtą to tikslo siekiant.

Šiam svarbiam įvykiui paminėti skirto medalio autoriai yra žymūs Lietuvos dailininkai Algirdas Bosas ir Giedrius Paulauskis, sukūrę daug proginių monetų ir kitų atminimo ženklų. Medalis buvo nukaldintas Didžiojoje Britanijoje, vienoje seniausių ir gilias tradicijas turinčių monetų kalykloje. Medalio fone matyti reljefinis piešinys, kuriame išryškėja net smulkiausios detalės. Originalus dizainas ir aukščiausia kalimo kokybė suteikia šiam medaliui išskirtinės vertės.

Medalio averse vaizduojamas Signatarų Namų, kuriuose buvo pasirašytas Vasario 16-osios aktas, fragmentas. Viršuje spausdintinėmis raidėmis iškaltas užrašas „VASARIO 16-OJI“, o apačioje matyti užrašas „LIETUVOS AIDAS“, Vytis ir Nepriklausomybės paskelbimo data. Užrašas „Lietuvos aidas“ žymi visiems lietuviams gerai žinomą laikraštį, kuriame 1918 m. buvo paskelbta apie Lietuvos nepriklausomybę. Žinia, jog vokiečių okupacijos metais šis laikraštis buvo griežtai cenzūruojamas. Žinodama, kad Nepriklausomybės akto paskelbimas laikraštyje gali turėti neigiamų padarinių, Lietuvos Taryba įsakė Martyno Kuktos spaustuvėje išspausdinti kelis šimtus numerio egzempliorių likus trims dienos iki cenzoriaus peržiūros. Vokiečių valdžios sprendimu Martyno Kuktos spaustuvė buvo uždaryta, tačiau anksčiau išleisti „Lietuvos aido“ egzemplioriai spėjo pasiekti lietuvius tėvynėje ir užsienyje.

Medalio reverse iškaldintas Lietuvos Respublikos herbas – Vytis.

Kartu su šiuo medaliu gausite jo autentiškumą liudijantį sertifikatą ir medalio aprašą, kuriame rasite išsamios informacijos apie medalį.


*  Nurodyta kaina galioja tik užsisakant kolekciją. Įprasta medalio kaina - 29 € (+ pristatymo išlaidos 4,99 €). Norėdami užsisakyti tik pirmąjį kolekcijos medalį, skambinkite telefonu 8 5 274 20 27.
** Reikės apmokėti tik pristatymo išlaidas 4,99 €. Daugiau informacijos pirkimo sąlygose.

Taip, aš užsisakau sidabru dengtų ir dalinai paauksuotų medalių kolekciją „Lietuvos istorijos įvykiai" ir sutinku kiekvieną mėnesį gauti po vieną kolekcijos medalį. Pirmąjį kolekcijos medalį „Vasario 16-oji“ gausiu už specialią kainą - tik 19 € (+ pristatymo išlaidos 4,99 €). Kiekvieną kitą kolekcijos medalį gausiu už įprastą kainą – 29 (+ pristatymo išlaidos 4,99 €). Pirmasis kolekcijos medalis bus pristatytas į artimiausią pašto skyrių, o kiekvienas kitas į pašto dėžutę.

Kiekvienas medalis pristatomas specialioje apsauginėje kapsulėje kartu su autentiškumo sertifikatu ir išsamiu aprašu. Kartu su pirmuoju medaliu dovanų gausiu medalį „Mūsų trispalvė“ ir reprezentacinį dėklą kolekcijos medaliams susidėti.

Surinkęs/-us tris kolekcijos medalius dovanų gausiu albumą sertifikatams ir aprašams susidėti, kainuos tik pristatymas į pašto skyrių - 4,99 €.

Atsisakyti kolekcijos galiu bet kada paskambinęs/-usi telefonu arba raštu. Siuntą galiu grąžinti per 15 dienų nuo jos gavimo.

Siunta bus pristatyta per 4 - 6 darbo dienas.

Savanoriškai pateikiu savo asmens duomenis ir sutinku, kad jie būtų tvarkomi įmonės UAB „Monetų namai” užsakymo vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.